IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych


MINIONA -

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

Sympozjum odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej.

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7 sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

Prace przesłane na IV MSSKN będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 24 lutego 2023 r.

W poprzedniej edycji (21.04.2022 r.) 246 studentów z 21. krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich przedstawiło szereg interesujących wyników badań naukowych i aplikacyjnych. Zostały one zawarte w formie e-książki streszczeń. Ponadto nadesłano ponad 100 opracowań, które zamieszczono w 5. tematycznych monografiach naukowych.


Źródło:  https://up.lublin.pl/skn-konferencja/

Aktualizacja:  2023-01-17