Ogólnopolska konferencja naukowa "Świat i rzeczywistość"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Czy zastanawiamy się nad tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, nasz codzienność,? Czy przemyka nam przez myśl, że świat, do którego przywykliśmy, wciąż podlega przemianom – technologicznym, obyczajowym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym?  Zapewne w jakimś stopniu zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowy porządek nie jest taki jak wcześniej. Kwestia ta nie dotyczy oczywiście wyłącznie aspektu współczesnego, lecz – jeśli poszerzyć jej zakres – odnosi się do wielorako rozumianej przeszłości. tej bliżej i tej dalej. Tej znanej, tej historycznej a nawet tej wyobrażonej. Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, , bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:

·          kultura i sztuka a rzeczywistość– literatura, film, serial, komiks, muzyka etc.;

·          przemysł filmowy, serialowy, platformy streamingowe;

·          codzienność współczesna i historyczna;

·          czasy przemian, niepokojów, wojen, rewolucji;

·          technologie – teraźniejszość i przyszłość;

·          odkrycia, zaskoczenia.;

·          media i social media;

·          aspekty językowe (np. feminatywy);

·          przeciętność i nieprzeciętność świata i rzeczywistości;

·          konflikty i spory, antagonizmy;

·          różnice pokoleniowe;

·          ekologia;

·          filozofia;

·          psychologia codzienności;

·          polityka;

·          media i social media;

·          życie w dobie ponowoczesności;

·          społeczeństwo;

·          rodzina;

·          modele funkcjonowania w społeczeństwie;

·          pandemia i lockdown, życie po pandemii;

·          choroby cywilizacyjne;

·          obraz świata i obraz rzeczywistości;

·          architektura;

·          mitologie współczesności;

·          bohaterowie i celebryci;

·          religie;

·          codzienność zawodowa;

·          rzeczywistość idealizowana, mitologizacja codzienności;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dc.ekonferencja@gmail.com mija 4 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację


Źródło:  https://dcekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-01-17 15:56:39