Ogólnopolska konferencja naukowa "Pokoleniowość – dyskursy wieku, dyskryminacje, stereotypy, społeczeństwo i kultura"


MINIONA -

Online

Zmiany pokoleniowe, a co za tym idzie pewne nieuchronne zjawiska z tym związane, są wpisane w istnienie ludzkości. Rozmaite dyskursy czy aspekty znajdują swoje odbicie w sferze zainteresowań socjologów, psychologów, językoznawców, badaczy mediów etc. Wielorakość i skomplikowanie domagają się jednak bliższego rozpoznania, które organizatorzy konferencji proponują rozważyć z takiej choćby formule tematycznej, jak:

·         pokolenie, wiek, wychowanie, stereotypy w przedstawieniach kulturowych (film, serial, literatura, teatr, gry komputerowe, sztuki plastyczne etc.);

·         społeczeństwo i przemiany obyczajowe;

·         społeczne i kulturowe postrzeganie wieku historia i współczesność;

·         określenia pokoleniowe;

·         zmiany i przemiany wobec wieku;

·         opozycja starość – młodość;

·         dyskryminacje/ uprzedzenia i faworyzacja;

·         dozwolone i niedozwolone;

·         edukacja i wychowanie;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         język i nazewnictwo;

·         media i social media;

·         prawo;

·         zaangażowanie społeczne;

·         stereotypy – utrwalone i utrwalające się;

·         nowe vs stare/ dawne;

·         konflikt pokoleniowy i nieporozumienia.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paks.ekonferencja@gmail.com mija 18 marca 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://pokoleniakonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-01-17 16:43:40