Ogólnopolska konferencja naukowa "Ojcostwo"


MINIONA -

Online

Jak ważna jest problematyka związana z ojcostwem – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych – zaświadcza to, że temat ten jest coraz bardziej obecny w życiu codziennym, rozmowach, dyskursach religijnych, politycznych, ekonomicznych ale też i naukowym oraz kulturowym kontekście. Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:
• kultura wobec ojcostwa, kulturowe przedstawienia ojca (literatura, film, serial, teatr, sztuki plastyczne etc.);
• ojcostwo w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o ojcostwie; metafory i prefiguracje ojcostwa, wspomnienia rodzinne, biografie, autobiografie etc.);
• ojcostwo w anegdocie i sztuce kabaretowej;
• media, media społecznościowe;
• psychologia;
• doświadczenia jednostkowe;
• społeczeństwo;
• relacje ojciec – dziecko;
• ojcostwo a edukacja
• ojcostwo w różnych kulturach i tradycjach;
• relacje i związki rodzinne;
• relacje patologiczne;


Źródło:  https://ojcostwoekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-03-20