Oriental Meetings in Sosnowiec (OMIS 2023)


MINIONA -

Instytut Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Interdyscyplinarna, promująca dialog międzykulturowy konferencja, skierowaną do młodych adeptów nauki – także doktorantów i studentów – zajmujących się w swych badaniach językami, kulturami oraz społeczeństwami krajów Orientalnych – szeroko pojętego Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu, a także Indii.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarówno starożytnych cywilizacji, jak i współczesnego oblicza tych regionów z całym bogactwem ich kultur oraz języków.

Miejsce: on-line — platforma MS Teams, oraz stacjonarnie — Instytut Językoznawstwa, ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec.

Języki konferencji: język angielski oraz język polski.

Wystąpienia: 20 minut na referat plus 5 minut na dyskusję.

Zgłoszenie abstraktu: Abstrakty (do 250 słów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12), napisane w języku, w którym zostanie wygłoszony referat, prosimy przesyłać w formacie PDF lub Word do 20.02.2023 na adres konferencja.omis@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska autora, afiliacji oraz tytułu prezentacji.

Informacja o przyjęciu referatu: 21.02.2023

Opłata konferencyjna: 150PLN (dla prelegentów z tytułem naukowym i studentów prezentujących referaty na miejscu) lub 100PLN (dla prelegentów z tytułem naukowym i studentów prezentujących referaty on-line), uczestnictwo bez prezentacji jest darmowe. 

Komitet organizacyjny: 

dr Katarzyna Bańka-Orłowska

dr Maria Spiechowicz

mgr Dariusz Jakubowski

mgr Aleksander Bogusz

mgr Joanna Ryszka

mgr Martyna Stanisz

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089299604260

Strona internetowa konferencji: https://omis.us.edu.pl/


Źródło:  https://omis.us.edu.pl/

Aktualizacja:  2023-01-20