Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nieznane a warte poznania: etnoinspiracje"


MINIONA -

Sala im. Karola Szymanowskiego UMFC
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Nieznane a warte poznania: etnoinspiracje", która odbędzie się 25 marca 2023 r. w Sali im. Karola Szymanowskiego UMFC.

Tematyka kolejnej edycji naszej konferencji obejmuje wszelkie obszary, w których odnaleźć można przejawy inspiracji tożsamością etniczną, folklorem, folkloryzmem i folkloryzacją, a które pozostają na uboczu muzycznych rozważań. Lista zagadnień jest otwarta, ale szczególnie interesują nas obszary, które – w ramach tematu – dotyczą aktualnych problemów społeczno-kulturowych, takich jak na przykład: mniejszości narodowe i etniczne, poczucie tożsamości a muzyka, twórczość kobiet, gender studies.

Wierzymy, że spotkanie będzie okazją do przedstawienia ciekawych przemyśleń i wniosków z badań studentek i studentów kierunków i specjalności, zajmujących się problematyką muzycznych białych plam, zapomnianych, pomijanych lub nieznanych szerzej tematów.

Wszystkich uczestników konferencji, zarówno prelegentów, jak i słuchaczy,
obowiązuje rejestracja poprzez formularz: https://tinyurl.com/49nc3yvt

Zgłoszenie referatu powinno obejmować tytuł wystąpienia oraz streszczenie (od 150 do 200 słów). Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 roku, a rejestracji uczestników biernych 24 marca 2023 roku. O zakwalifikowaniu referatu do udziału w konferencji uczestnicy czynni zostaną poinformowani najpóźniej 3 marca 2023 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie Konferencji: https://tinyurl.com/bd85j56d


Źródło:  https://fb.me/e/2TDroLoNY

Aktualizacja:  2023-01-21