VII Konferencja Naukowa pt.: "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni” Społeczeństwo – organizacja – gospodarka cyfrowa


MINIONA -

HOTEL MORZE
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa cyfrowego zorientowanego z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej oraz indywidualnej zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem cyfrowym.

Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, specjalistów IT, przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw zajmującymi się aspektami cyberbezpieczeństwa, jednostek badawczych  z zakresu sfery bezpiczeństwa cyfrowego
w przestrzeni publicznej, społecznej i gospodarczej.

Zakres tematyczny:

*Bezpieczeństwo cyfrowe w sferze społeczno-gospodarczej;

* Prawne i instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania zapewniania bezpieczeństwa  
   informacyjnego i teleinformatycznego;

* Modele biznesowe w gospodarce cyfrowej;

* Problematyka bezpieczeństwa informacji i dezinformacji;

* Ochrona informacji w sieci globalnej;

* Problematyka przestępczości w cyberprzestrzeni;

* Bezpieczeństwa wewnętrzne wobec zagrożeń dotykające społeczeństwo cyfrowe;

* Kultura bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym;

* Kompetencje cyfrowe obywateli i pracowników;

* Cyberuzależnienia;

* Aspekty społeczne funkcjonowania cyberprzestrzeni;

* Szanse, wyzwania i zagrożenia wynikających z  stosowania  nowych technologii w infosferze.


Źródło:  http://www.cyber.slupsk.pl/

Aktualizacja:  2023-01-22