V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne


MINIONA -

Online

Serdecznie zapraszamy na V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się w dniach 25-26.03.2023 r.. Sympozjum jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams.

Najważniejsze informacje o IV PSSCh:

 kiedy: 25-26.03.2023
 gdzie: on-line za pomocą platformy Microsoft Teams
 udział: BEZPŁATNY
 dla kogo: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy  
 rejestracja 23.01.2023-05.03.2023
wysyłanie abstraktów: do 1.04.2022 na adres pssch2023@gmail.com
 forma wystąpienia: komunikat ustny lub poster  
 temat: badania własne lub popularnonaukowe  
 dyscypliny: chemia, ekologia oraz ochrona środowiska   
 kontakt: email: pssch2023@gmail.com lub przez fanpage 
 potwierdzenie uczestnictwa: książka abstraktów oraz certyfikat  
 organizatorzy: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego    
Dodatkowo zapraszamy na stronę:
 strona konferencji: http://pssch2023.pl

Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. V PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych. Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, czwarta edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wśród Komitetu Organizacyjnego i Naukowego znajdą się przedstawiciele Uczelni wchodzących w skład Uczelni Farenheita.

Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia- http://pssch2023.pl


Źródło:  http://www.pssch2023.pl

Aktualizacja:  2023-01-23 19:33:05