I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Forum Młodych Naukowców


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w I OKN Forum Młodych Naukowców realizowanej w formie zdalnej, 31/03/2023 roku. Czas na zgłoszenia i wysyłkę abstraktów do 17/02/2023 roku.

Obszary tematyczne:

· Zrównoważony rozwój turystyki

· Rola prawa w rekreacji, sporcie i turystyce

· Transport i logistyka w turystyce

· Ekonomika usług turystycznych

· Zarządzanie w usługach turystycznych

· Rola nowych technologii w turystyce

· Turystyka odpowiedzialna

· Turystyka medyczna (w tym estetyczna i w branży „beauty” oraz naukach o zdrowiu)

· Aktywność turystyczna człowieka

· Smaki świata (w wymiarze poznawczym jak i dietetycznym)

· Ekologia i turystyka

· Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

· Wyzwania dla turystyki XXI wieku

· Turystyka pielgrzymkowa i religijna (z naciskiem na chrześcijańską)

Po więcej informacji zapraszamy na: http://forummlodychnaukowcow.pl


Źródło:  http://forummlodychnaukowcow.pl

Aktualizacja:  2023-01-24 13:05:53