Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów


MINIONA -

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych wraz z oddziałami PTNP mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rola kobiet w przestrzeni publicznej w czasach kryzysów. Celem jest prezentacja badań i dyskusja na temat roli kobiet w przestrzeni publicznej w czasach występujących obecnie kryzysów. Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat wyzwań, jakie stoją przed kobietami oraz ich roli w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (nauka, polityka, gospodarka, społeczeństwo i in.). 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na kompleksowe ujęcie problematyki: zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Kwestie roli i miejsca kobiet w nauce, polityce, społeczeństwie stanowią bowiem niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • Kobiety w polskiej przestrzeni politycznej - rola i miejsce,
 • Kobiety w samorządzie terytorialnym i w polityce lokalnej,
 • Rola i miejsce kobiet w konfliktach zbrojnych,
 • Kobiety mediów / Kobiety w mediach,
 • Przywództwo kobiet we współczesnym świecie,
 • Rola kobiet w kształtowaniu stosunków międzynarodowych,
 • Ścieżki rozwoju i rola kobiet w polskiej i światowej nauce,
 • Kobiety wobec współczesnych kryzysów,
 • Polityka równości płci w Polsce, w Europie i na świecie,
 • Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju,
 • Kobiety i ich identyfikacje: między sferą publiczną a prywatną,
 • Prawa kobiet w perspektywie historycznej.

Link do formularza z zapisami: https://tiny.pl/wpb3z


Źródło:  http://wnpid.amu.edu.pl/rola-kobiet-w-przestrzeni-publicznej/_recache

Aktualizacja:  2023-01-24 13:09:14