VIII filozoficzna konferencja naukowa „Człowiek wobec wojny”


MINIONA -

Sala Benedykta XVI (gmach główny PWT, pl. Katedralny 1).
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Fundacja Obserwatorium Społeczne oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej
i Socjologii Religii w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w VIII filozoficznej
konferencji naukowej „CZŁOWIEK WOBEC WOJNY”, która odbędzie się 21 marca 2023 r.
we Wrocławiu, w Sali Benedykta XVI (gmach główny PWT, pl. Katedralny 1).
Konferencja będzie odbywała się wyłącznie w formie stacjonarnej.

„Nikt się żołnierzem nie rodzi, choć niejeden żołnierzem umiera”. Ten lapidarny
werset piosenki, dzięki umiejętnej propagandzie leniwej prosperity okcydentu, wydawał się
przebrzmiałym anachronizmem. Tymczasem wyraża on w prosty sposób, na granicy truizmu,
ważką prawdę antropologiczną, związaną na gruncie filozoficznym z problematyką etyczną,
aksjologiczną, społeczną. Ponadto wszelkie konflikty oraz walki, zwłaszcza w swym
zbrojnym wydaniu wojennym, niosą ze sobą poważne konsekwencje psychologiczne,
socjologiczne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne oraz przemysłowe, nie tylko w
odniesieniu do fabryk broni, ale także ich chemicznych, elektronicznych i informatycznych
powiązań. Niewątpliwie wydarzenia roku 2022 uaktualniły powyższą problematykę w bardzo
jaskrawy sposób.

Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji,
pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast wszystkim naukowcom
przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu w obszarze prowadzonych badań,
a następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu.

Na abstrakty (max. 120 słów) wraz z krótkim biogramem i afiliacją organizatorzy
czekają do dnia 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) pod adresem elektronicznym:
konferencja.filozoficzna@pwt.wroc.pl.
Na powyższy adres elektroniczny prosimy kierować również ewentualne dalsze pytania.

Przewodniczący Rady Naukowej: ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

Sekretarz konferencji: ks. mgr Marcin Wachowicz


Aktualizacja:  2023-02-06