XIX Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”


MINIONA -

Trzebieszowice

Szanowni Państwo,

  w dniach 4 - 7 czerwca 2023 roku odbędzie się XIX Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”. W tym roku zapraszamy Państwa do hotelu "Zamek na Skale" znajdującego się w Trzebieszowicach położonych obok znanego uzdrowiska Lądek Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej (woj. dolnośląskie). Do uczestnictwa w seminarium zachęcamy przede wszystkim doktorantów, ale także studentów oraz pracowników naukowych, reprezentujących uczelnie oraz instytuty prowadzące badania o tematyce związanej z naukami chemicznymi oraz biologicznymi. Od roku 2003 seminarium organizowane jest rokrocznie, a jego opiekunem naukowym jak również pomysłodawcą jest profesor Henryk Koroniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizację tegorocznego wydarzenia powierzono profesorowi Rafałowi Latajce z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

  Celem seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z innymi doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w kwartalniku „Chemik”. Prace te, w zamierzeniu stanowiące część teoretyczną doktoratu lub jego fragment, byłyby opublikowane w postaci publikacji (20 punktów na liście MEiN).

Więcej informacji na stronie konferencji: npcib-19.pwr.edu.pl

Zapraszamy!


Źródło:  https://npcib-19.pwr.edu.pl/

Aktualizacja:  2023-02-09 10:20:09