III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 21-23.06.2022


MINIONA -

Szczecin (Konferencja On-Line)

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego “MKDUS 2.0” 

 

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność już po raz trzeci zaprosić Państwa na Międzynarodową Multidyscyplinarną Konferencję MKDUS 2.0, która odbędzie się w dn. 21-23 czerwca 2023r. na platformie MS Teams. Ubiegłoroczne edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród doktorantów pochodzących z Polski, jak 
i tych zagranicznych. Podczas Konferencji prelegenci mieli okazję do podzielenia się różnorodnymi zainteresowaniami, a ich inspirujące wystąpienia były znakomitym wstępem do podjęcia dyskusji.

Wierzymy, że i w tym roku będzie podobnie, a interdyscyplinarny charakter Konferencji umożliwi poszerzenie horyzontów o nowe doświadczenia i pozwoli na nawiązanie kontaktów z osobami reprezentującymi różne dziedziny nauki. To niepowtarzalna okazja do wymiany spostrzeżeń badawczych dla każdego z Was.

Konferencja odbędzie się online poprzez platformę MS Teams. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji wynosi 75 zł, natomiast z możliwością publikacji 275 zł. Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełniania formularza rejestracyjnego.

 

Poniżej opis Konferencji: 

· PANEL ZIELONY – Współczesny świat

21.06.2023

 

W Panelu Zielonym mogą wziąć udział wszyscy doktoranci odbywający kształcenie na polskich 
i zagranicznych uczelniach wyższych. Możliwość zaprezentowania swych dokonań będą mieli przedstawiciele następujących dyscyplin naukowych: nauki matematyczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze fizycznej, socjologia.

Czy wiesz, że świat możemy rozpatrywać z różnych perspektyw? Jedni będą postrzegać go jako planetę, na której istnieje życie, inni będą uważali go za przestrzeń, w której zachodzą różnorodne przemiany, a jeszcze inni za ogół, w którym zachodzą relacje międzyludzkie. Czy zastanawiałeś się kiedyś czym świat jest w Twoich oczach? Każdy z nas ma prawo do postrzegania go na swój sposób. W związku z tym, że każdy z nas reprezentuje inną dyscyplinę, świat ma dla nas różne oblicza. Zaprezentuj nam swoją wizję świata podczas III Międzynarodowej Konferencji Multidyscyplinarnej MKDUS 2.0. Może i Ty skłonisz nas do nowych spostrzeżeń.

· PANEL CZERWONY – "A w co wierzysz?” - Wartości, przekonania, idee w ujęciu interdyscyplinarnym

22.06.2023

 

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W drugi dzień III Międzynarodowej MultidyscyplinarnejKonferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS 2.0 zapraszamy do czynnego udziału przedstawicieli następujących dyscyplin: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki o kulturze i religii, pedagogika.

Temat przewodni tegorocznej edycji panelu czerwonego jest ściśle powiązany z edycją 2022 ““Kto Ty jesteś? Interdyscyplinarne ujęcia tożsamości”. Po owocnych dyskusjach podczas zeszłorocznej edycji, chcemy zaprosić Cię do dalszych rozmów o ludzkości i jej relacji ze światem. 

Jeśli interesujesz się człowiekiem, jego miejscem w świecie zarówno w perspektywie historycznej, jak i w teraźniejszości, jeśli bliskie Ci są refleksje aksjologiczne, ontologiczne i egzystencjalne, zastanawiasz się, w co wierzą ludzie, kto lub co jest przedmiotem ich kultu, jakie idee i wartości motywują ich do działania i jakie są tego skutki, weź czynny udział w czerwonym panelu trzeciej edycji MKDUS 2.0.

Podziel się z nami swoją wiedzą i perspektywą badawczą! Opowiedz o swoich badaniach i wnioskach. Razem stworzymy przestrzeń do stawiania nowych pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Zapraszamy do udziału zarówno z wystąpieniami w języku polskim, jak i angielskim. Maksymalny czas wystąpienia to 20 min.

Do zobaczenia 22 czerwca!

 

·  PANEL FIOLETOWY – Wyzwania nauk społecznych w XXI wieku

23.06.2023

 

Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia. 

Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia Konferencji dotyczyć będzie wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Podczas Panelu Fioletowego słuchacze będą mogli uczestniczyć w Sesji Mistrzów, w trakcie której głos zabiorą wybitni eksperci z zakresu wybranych dyscyplin naukowych, oraz w Sesji Doktorantów, która zostanie podzielona na cztery panele, zgodne z tematyką podejmowaną przez prelegentów. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Chcemy zapewnić Doktorantom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na prezentacji praktycznych aspektów badań Doktorantów.

 

Ważne linki:

 

Wymogi edytorskie i konstrukcja abstraktu:

https://tiny.pl/w4lpg

Wzór abstraktu:

https://tiny.pl/w4lp9

Regulamin Konferencji:

https://tiny.pl/9pv23

Rejestracja ENG:

https://tiny.pl/w4n26

Rejestracja PL:

https://tiny.pl/w4n28

 

Terminarz:

 

13.02.2023 – 23.05.2023 ​​rejestracja

do 23.05.2023​ ​​opłata za aktywne uczestnictwo w Konferencji

13.02.2023 – 23.05.2023 ​​termin nadsyłania abstraktów (godz. 23:59)

08.05.2023​​​ mail z wytycznymi dot. nagrania prezentacji

do 15.06.2023​​​ opłata publikacyjna

02.06.2023​​​o głoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do Konferencji

09.06.2023​​​ termin nadsyłania nagrań (godz. 23:59)

17.06 – 19.06.2023 ​​przesłanie harmonogramu Konferencji

21 – 23.06.2023​​​ Konferencja

do 30.06.2023 ​​​nadsyłanie artykułów

początek lipca 2023​​ otrzymanie certyfikatu

luty-marzec 2024​​ wydanie publikacji

 

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/iii-miedzynarodowa-multidyscyp/1822981368084823/


Źródło:  https://mkdus.usz.edu.pl/

Aktualizacja:  2023-02-13 13:20:51