XXVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES


MINIONA -

Hotel ORLE
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4


Źródło:  http://ptchit.lodz.pl/2023/02/06/gdansk-2023/

Aktualizacja:  2023-02-23 10:03:17