Ogólnopolska konferencja naukowa „Konflikty, niesnaski, konfrontacje”


MINIONA -

Online

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami? Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

·         język sporu, retoryka konfliktu;

·         konflikty polityczne;

·         konflikty lokalne, spory międzynarodowe;

·         konflikty militarne;

·         konflikty etniczne;

·         konflikty tożsamościowe;

·         konflikty religijne;

·         finanse i ekonomia;

·         spory prawne;

·         kultura a konflikt; artystyczne ujęcia sporów i skandali (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne)

·         konflikty dawniej i dziś;

·         konflikty rodzinne i pokoleniowe;

·         psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;

·         spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;

·         sprzeciw wobec władzy, władza a społeczeństwo;

·         sztuka a spory artystyczne, społeczne, prawa autorskie;

·         social media;

·         media

·         antagonizmy;

·         skonfliktowanie jednostkowe;

·         historia – słynne spory, skandale, waśnie;

·         COVID19 – pandemia a konflikty;

·         edukacja wobec konfliktów; dydaktyka i pedagogika.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksw.ekonferencja@gmail.com mija 4 czerwca roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://kswekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-02-27 16:37:21