Ogólnopolska konferencja naukowa „Sprawiedliwość”


MINIONA -

Online

„Sprawiedliwość” to pojęcie zawierające w sobie wiele skomplikowanych aspektów. Bywa traktowane subiektywnie, bywa, że służy celom ideologicznym, także tym o politycznej proweniencji. Jest nadto obecne w mowie codziennej, języku potocznym, rodzinnych dysputach, lecz i w dyskursach zaangażowanych, dotyczy tak spraw jednostkowych, jak i całych zbiorowości. Pojawia się w kontekstach wiary, filozofii, kultury, sztuki. Jest słowem, które ukonkretnia się nade wszystko jako sygnał pewnych dążeń, acz niesie ze sobą często ogromny ładunek emocjonalny, bagaż historyczno-społeczny. Stąd pomysł, aby zaproponować naukowy namysł nad wielowymiarowością oraz interpretacjami rozmaitych aspektów związanych ze sprawiedliwością. Wobec tych kwestii organizatorów konferencji będą interesować różne konteksty, np. takie zagadnienia, jak:

·         sprawiedliwość jako temat kulturowy (literatura, sztuki piękne, film, serial, komiks, gry wideo etc.);

·         sprawiedliwość jako hasło i narzędzie: ideologiczne, polityczne, ekonomiczne;

·         historia;

·         nowoczesność;

·         społeczne postrzeganie sprawiedliwości, oczekiwania społeczne;

·         wymierzanie sprawiedliwości; dochodzenie sprawiedliwości;

·         śledztwa, zagadki, tajemnice;

·         zawody powiązane z wymiarami sprawiedliwości;

·         obecność dyskursu sprawiedliwości w mediach, social mediach;

·         kampanie medialne;

·         ekonomia;

·         prawo;

·         polityka;

·         służby mundurowe;

·         edukacja;

·         psychologia

·         socjologia;

·         religia;

·         mitologie i legendy;

·         jednostka wobec sprawiedliwości.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: polit.ekonferencja@gmail.com mija 28 kwietnia 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://www.sprawiedliwoscekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-02-27 17:07:19