Ogólnopolska konferencja naukowa „Obsesje, pasje, skłonności, zamiłowania”


MINIONA -

Online

Według internetowego słownika synonimów wymienione w tytule konferencji słowa są synonimiczne. Według organizatorów konferencji mogą jednak one oznaczać bardzo wiele poziomów rozmaitych autoramentów – od tych postrzeganych jako pozytywne, po te, które zdają się kulturowo, obyczajowo, a nawet prawnie niestosowne bądź wręcz zakazane. I w historii, i we współczesności postrzegano pewne kwestie w sposób zgoła odmienny i nazywano czy pojmowano je rozmaicie. To, co dziś nie zdumiewa, niegdyś było rzeczą niestosowną lub budzącą wątpliwość. Tak samo zresztą współcześnie, bo szybko zamieniająca się rzeczywistość daje pole do bardzo szerokich rozważań. Z tych wszystkich powodów organizatorzy konferencji proponują, aby przyjrzeć się np. takim zagadnieniom:

·         obsesje, pasje, predylekcje – obrazy kulturowe (literatura, film, serial, sztuki plastyczne, muzyka, komiks, gry wideo etc.);

·         historia;

·         obyczajowość;

·         społeczne postrzeganie obsesji, pasji etc.;

·         aspekty negatywne;

·         stalking, cybernękanie, donosy, zbieractwo etc.;

·         śmiercionośne obsesje; dewiacje i transgresje;

·         pasje i zamiłowania;

·         kolekcjonerstwo;

·         współczesność a obsesje;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         mowa i wyrażanie siebie;

·         uzależnienia;

·         media i social media;

·         relacje międzyludzkie i rodzinne;

·         relacje emocjonalne;

·         sport;

·         odżywanie;

·         praca, działalność zawodowa;

·         prawo;

·         religia;

·         światopoglądy.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: dtw.ekonferencja@gmail.com mija 12 maja 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://www.obsesjekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-02-27 18:53:00