Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obce, inne i/a swoje. Interpretacje, dyskursy, rozważania”


MINIONA -

Online

Współczesne dyskursy, dysputy, medialny namysł, a nawet prywatne rozmowy naznaczone są charakterystycznym rozgraniczeniem na to, co obce, inne i na to, co swoje, nasze, moje. Warto nadmienić, że np. w języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy w języku coraz bardziej znacząco pojawia się mur, podział  oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością czy wręcz wykluczeniem staje się szansą na zespolenie różnych wymiarów tego dyskursu. Organizatorów konferencji w sposób szczególny będą wobec tego interesować np. zagadnienia:

·         obcości i inności;

·         wykluczenia i mowy nienawiści;

·         łagodzenie dyskursu, zmiany społeczne, obyczajowe, a także artystyczny ich wydźwięk;

·         relacji między swoim a obcym;

·         obce, inne a swoje w kulturze (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry wideo etc.);

·         dyskurs wiedzy/władzy;

·         obcość w perspektywie kategorii wstrętu, obrzydzenia, brzydoty i abiektu;

·         psychologia;

·         socjologia;

·         emigracje;

·         asymilacja kulturowa;

·         zderzenia kultur;

·         historia;

·         religia, wyznanie etc.;

·         filozofia;

·         mitologie i wyobrażenia;

·         strategie przezwyciężania obcości;

·         obcość w perspektywie lingwistycznej;

·         animal studies;

·         ekokrytyka;

·         tabuizacja kulturowa;

·         obcości w krytyce postkolonialnej i postzależnościowej;

·         estetyki i anestetyki obcego;

·         technologie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: konferencja.ffpf@gmail.com mija 30 czerwca 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•      abstrakt (max. 600 słów);

•      aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•      numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację 


Źródło:  http://www.swojeiobcekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-02-27 19:04:32