XV Konferencja Naukowa MPH pt. "Nowe technologie na współczesnym polu walki"


MINIONA -

Audytorium Biblioteki Głównej AMW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem cyklu konferencji MPH jest prezentacja i dyskusja na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Tegoroczna jubileuszowa (XV) edycja zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem rozwoju technologicznego na współczesne i przyszłe oblicze teatru działań zbrojnych oraz ich analizy w świetle wymagań płynących z norm międzynarodowego prawa publicznego. Poruszone zostaną problemy związane ze zjawiskami automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki, w tym zagadnienie legalności zautomatyzowanych systemów uzbrojenia i nowoczesnych środków bojowych zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka, kontrowersje związane z rozwojem i potencjalnym użyciem uzbrojonych robotów oraz postępującym zjawiskiem komercjalizacji konfliktów zbrojnych oraz kwestia odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań na zautomatyzowanym teatrze działań zbrojnych. Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania tematów związanych z innymi wyzwaniami, przed jakimi staje MPHKZ w XXI wieku.

PROGRAM KONFERENCJI

09.00.   Rozpoczęcie konferencji

 

PANEL I. Proces automatyzacji pola walki          

09.20.   kmdr ppor. Maciej Piór  (NATO Joint Force Training Centre - JFTC)), Autonomiczne systemy uzbrojenia - studium przypadków

09.40     mł. insp.w st. sp. mgr inż. Zbigniew Beczyński  (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Automatyzacja systemów współczesnego pola walki a prawo - na przykładzie Sił Zbrojnych AP

10.00     dr Milena Ingelevic-Citak (WPiA UJ), Globalne spółki technologiczne i technologie cywilne na polu walki - istotny wkład do działalności wojskowej czy wspieranie wysiłku wojennego? Kazus Starlink w Ukrainie

10.20.   dr inż. Stanisław Lipski (Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie), Współczesne trendy w konwergencji współpracy robotów i inteligencji roju                      

10.40     Dyskusja

11.00    Przerwa na kawę

 

Panel II. Autonomiczne systemy uzbrojenia – od operacyjności do odpowiedzialności

 11.20.   dr hab. Marcin Marcinko (WPiA UJ), Czy autonomiczne drony śnią o zasadach użycia siły?

11.40.   dr Mateusz Piątkowski (WPiA UŁ), Czy można skapitulować przed pojazdem bezzałogowym? Status hors de combat a bezzałogowce

12.00.   ppłk rez. dr Wojciech MENDEL (WSAiB w Gdyni), Czy bojowe algorytmy będą łamały normy prawa humanitarnego częściej niż ludzie?

12.20.   dr Agata Kleczkowska (Instytut Nauk Prawnych PAN), Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego będące skutkiem użycia broni autonomicznej

12.40.   Dyskusja

13.10.   Obiad

 

Panel IIIa. Nowe technologie – nowe wyzwania                 

14.00.   dr Elżbieta Mikos-Skuza (WPiA UW), Rola „soft law“ w MPH a prawne regulacje nowych technologii na współczesnym polu walki

14.20.   dr Piotr Łubiński (UJ), Wpływ OSINT (open-source intelligence) na prawo humanitarne

14.40     dr Dominika Iwan-Sojka (UŚ), Przejrzystość w transferze uzbrojenia jako gwarancja przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego

15.00.   ppłk dr inż. Bartosz Biernacik (ASzWoj), dr Agata Bucholtz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Nowoczesne technologie a (nie)skuteczność prawa humanitarnego

15.20     mgr Robert Łasa (UŚ), Infrastruktura krytyczna jako cel cyberataku podczas konfliktu zbrojnego

15.40     Przerwa na kawę

 

Panel IIIb.  Nowe wyzwania (panel zdalny - równoległy)                

14.20     Karolina Nastaj-Sałek (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Szanse oraz zagrożenia związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w uzbrojeniu wojskowym w XXI wieku a międzynarodowe prawo humanitarne

14.40     mgr Katarzyna Cyrkun (WAT), Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego w odniesieniu do potencjalnego militarnego wykorzystania autonomicznych systemów uzbrojenia

15.00.   dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK, Użycie dronów w ukraińskim projekcie „Chcę żyć”

15.20     prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), Zwalczanie dezinformacji oraz dostęp do nowych technologii i sztucznej inteligencji w  perspektywie prawa UE oraz konkurencji między państwowymi i prywatnymi aktorami stosunków międzynarodowych

15.40     mgr Katarzyna Trzpis-Szysz (WPiA UW), Odpowiedzialność międzynarodowa w kontekście zastosowania nowych technologii służących do selektywnej eliminacji (targeted killings)

16.00.   dr Paweł Siejak (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach), Prawa człowieka a  sztuczna inteligencja - standardy europejskie

16.20.   dr Paweł Olbrycht (AWL), Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu migracji wskutek konfliktów zbrojnych

16.40.   Dyskusja

 

Panel IV.  Varia     

16.00     Maryia Zharylouskaya, Master of Law (European Humanities University, Lithuania), Individual criminal responsibility for propaganda as a form of international crimes

16.20.   dr Kaja Kowalczewska (UWr, Digital Justice Center), Cyfrowe dowody zbrodni międzynarodowych jako nowe pole badań

16.40.   ppłk dr Jacek Stempień (ASzWoj), Zagrożenia dla dóbr kultury w przyszłych konfliktach zbrojnych

17.00     mgr (M.A) Aleksandra Brodowska (NID), Nowa czy stara wojna? Wpływ nowych technologii na działania wojenne w obszarze kultury

17.20     Dyskusja

Ok. 17.30            Zakończenie konferencji


Źródło:  https://wdiom.amw.gdynia.pl/konferencje-o-nowych-technologiach-juz-wiosna-w-akademii-marynarki-wojennej-w-gdyni/

Aktualizacja:  2023-04-24