II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Internet jako wielowymiarowa rzeczywistość


MINIONA -

Konferencja Online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Internet jako wielowymiarowa rzeczywistość”.

Konferencja odbędzie się dnia 12.03.2022 r. w godzinach 10:00-14:00

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może zaprezentować swój referat w języku polskim bądź w języku angielskim. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa to miejsce stwarzające możliwość zaprezentowania wiedzy i pozyskanego doświadczenia z poszczególnych dziedzin.

---

Terminarz:
- Rejestracja do dnia 07 marca 2023 r. poprzez Formularz rejestracyjny podany poniżej
- W formularzu rejestracyjnym jednocześnie z czynnością rejestracji należy przesłać abstrakt wystąpienia, liczący nie więcej niż 250 słów.
- Uiszczenie opłaty konferencyjnej - w przypadku otrzymania wiadomości mailowej potwierdzającej zakwalifikowanie Uczestnika (w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału w Konferencji)

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa czynnego w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna, która została uiszczona przez Uczestnika nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji.

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej jest dobrowolne i jest uzależnione spełnieniem przez Uczestnika następujących wymagań:
- uzupełnienie formularza on-line wskazanego przez Organizatora, w tym przesłanie abstraktu wystąpienia, liczącego nie więcej niż 250 wyrazów,
- potwierdzenie wybrania abstraktu przez Organizatora. Wybrane zostaną abstrakty, które najbardziej wpisują się w tematykę organizowanej Konferencji. A zatem organizator ma prawo nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
- uiszczenie opłaty konferencyjnej przez Uczestnika w terminie do 3 dni od dnia wysłania mailem informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Konferencji, na konto bankowe wskazane przez Organizatora w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie uczestnika. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 89 zł.
- Uczestnik po uiszczeniu opłaty zobowiązany jest przesłać na maila, z którego otrzymał potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie dokonania przelewu opłaty konferencyjnej,
- nieuiszczenie przez Uczestnika we wskazanym terminie opłaty konferencyjnej skutkuje automatycznym skreśleniem Uczestnika z listy uczestników, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.
- po dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo wraz z przesłaniem harmonogramu Konferencji oraz sposobem dostępu do Konferencji on-line.

Certyfikat:
W ramach udziału czynnego przysługuje Uczestnikowi certyfikat uczestnictwa w Konferencji, wysyłany drogą mailową. Certyfikat otrzymają tylko osoby, które rzeczywiście dokonały przedstawienia referatu. Zostanie on wysłany drogą mailową w przeciągu miesiąca od daty Konferencji.

Rejestracja:
- Formularz google do uzupełnienia (do 07.03.2022): https://forms.gle/g9Tww6q9LjThYFJ58
- Regulamin konferencji: https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/regulamin-copy
- Opłata konferencyjna wynosi 89 zł

---

Prośba o sprawdzanie foleru ze spamem.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: conferencesofknowledge@gmail.com

Z wyrazami szacunku,
Organizator konferencji


Źródło:  https://conferencesofknowl.wixsite.com/website/event-details/ii-ogolnopolska-konferencja-internet-jako-wielowymiarowa-rzeczywistosc

Aktualizacja:  2023-03-04