Międzynarodowa Konferencja Ekspercka „Wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023. Geneza, przyczyny, przebieg i skutki”


MINIONA -

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła kolejny etap trwającego od 2014 r. konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Tocząca się od blisko roku pełnoskalowa wojna nie tylko w zasadniczy sposób wpłynęła i będzie wpływać na losy Ukrainy i Rosji, ale stała się katalizatorem głębokich przemian w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych czy ekonomii międzynarodowej. Prawdopodobnie w wyniku tej wojny zostanie ukształtowany nowy system bezpieczeństwa, który będzie różnił się od systemu bezpieczeństwa obecnie funkcjonującego. Ten trudny do wyobrażenia jeszcze kilkanaście lat temu konflikt, największy na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej, zasadniczo wpłynie na postrzeganie wielu obszarów funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw, począwszy od doktryn militarnych, skończywszy na prawie międzynarodowym. Nie ma wątpliwości, że różne płaszczyzny toczącej się wojny staną się przedmiotem studiów i analiz, które będą badać okoliczności tego konfliktu jeszcze wiele lat po jego zakończeniu.

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej „Wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023. Geneza, przyczyny, przebieg i skutki”, dostrzegając potrzebę sformułowania pierwszych podsumowań, interesujących prognoz na przyszłość oraz interdyscyplinarnego ujęcia wydarzeń mających miejsce na Ukrainie, zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców i ekspertów do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat toczącej się wojny. W szczególności zapraszamy specjalistów z zakresu: stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauk medycznych z Polski, Ukrainy oraz innych krajów świata.

Organizatorzy proponują skoncentrować dyskurs konferencji wokół następujących paneli tematycznych: panel polityczny, panel militarny, panel ekonomiczny, panel medyczny, panel prawny, panel społeczny.


Źródło:  https://konferencja.org.pl/

Aktualizacja:  2023-03-05 19:42:14