XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"


MINIONA -

Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Czternasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się 24-25 maja 2023 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Jak co roku, celem tego wydarzenia jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Zaplanowano sześć paneli tematycznych:

- Innowacje w ekonomii i zarządzaniu

- Innowacje technologiczne i IT

- Nauki medyczne i zdrowie

- Komunikacja marketingowa i nowe media

- Zrównoważony rozwój

- Aktualne problemy polityki i bezpieczeństwa

W każdym panelu zostanie zorganizowany konkurs na najciekawszą prezentację, w którym nagrodami będą karty prezentowe do księgarni.

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication 20 pkt.).

Koszt udziału w dwudniowym wydarzeniu o 100 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz na profilu facebook.

Wydarzenie to otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.


Źródło:  https://naukaipasja.com.pl/

Aktualizacja:  2023-03-07 08:21:32