DIETETYKA I KOSMETOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW ŻYWIENIOWYCH


MINIONA -

Hotel Felix
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni SpołecznoMedycznej w Warszawie, pod tytułem „Dietetyka i Kosmetologia wobec Współczesnych Trendów Żywieniowych”.

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych badaniem oraz oceną współczesnych trendów żywieniowych, ich wpływem na zdrowie, a także szeroko rozumiany dobrostan człowieka.

Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół dziewięciu obszarów tematycznych:

1. Żywność funkcjonalna w profilaktyce i terapii

2. Ekologiczne orientacje w globalnym systemie produkcji żywności

3. Żywność nowej generacji w dietetyce i kosmetologii

4. Żywienie w rzeczywistości postcovidowej

5. Rola składników odżywczych w kosmetologii

6. Żywność a zdrowie i uroda

7. Bezpieczeństwo żywności

8. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia w systemie oświaty

9. Aspekty żywienia w medycynie

Przewidujemy wygłoszenie w sesjach programowych konferencji krótkich referatów i doniesień. Ponadto będzie możliwość zaprezentowania prac w sesji plakatowej.


Źródło:  https://usmbm.edu.pl/konferencja_dik/

Aktualizacja:  2023-03-09 12:46:55