O czym najchętniej milczymy: tabu i inne trudne tematy


MINIONA -

Wrocław

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki, działające przy Katedrze Filologii Niderlandzkiej UWr, serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w XI edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie, która odbędzie się w środę 31 maja 2023 r. na platformie MS Teams. W tym roku chcemy podyskutować o tabu i innych trudnych tematach, czyli o tym, o czym kiedyś milczano lub o czym wciąż jeszcze najchętniej milczymy, czy to w naszych codziennych rozmowach czy w debacie publicznej.

Pojęcie tabu wywodzi się z języka tonga od słowa ‘tapu’ i posiada, jak wskazuje Zygmunt Freud w Totemie i tabu (1993), dwa przeciwstawne znaczenia: “Z jednej strony oznacza coś świętego, poświęconego, z drugiej zaś - coś niesamowitego, niebezpiecznego, zakazanego i nieczystego”. To, co stanowi tabu, ma zdaniem jednych charakter instynktowny i powstaje w obrębie każdej kultury. Inni przyjmują, że wynika ono z podświadomych emocji oraz zjawisk przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Niezależnie od różnic naruszenie tabu prowadziło i prowadzi z reguły do pojmowanej szeroko kary (m.in. do utraty reputacji). Obecnie coraz rzadziej mówi się o tabu w odniesieniu do sacrum czy profanum. Współcześnie tabu manifestuje się przeważnie w sferze językowej jako irracjonalny lub na wpół irracjonalny zakaz mówienia bądź nazywania konkretnych rzeczy czy zjawisk, dotyczących głównie szczegółów życia intymnego, czynności fizjologicznych, stroju, jedzenia, a rzadziej religii i polityki.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się własnymi przemyśleniami wokół procesów tabuizacji i detabuizacji w kulturach, społeczeństwach czy społecznościach. Kwestie, jakie uchodziły lub uchodzą za tematy tabu, tematy trudne, można przybliżyć na przykład z perspektywy antropologicznej, kulturowej, historycznej, psychoanalitycznej, literaturoznawczej czy językoznawczej.

Dla inspiracji podajemy poniżej kilka przykładowych kompleksów tematycznych:

- tabuizowane sfery życia, seksualność, intymność i jej granice;

- związki pozamałżeńskie;

- przemoc w różnych sferach życia (domowa, ekonomiczna, psychiczna, fizyczna); - starość; - zdrowie psychiczne – psychoterapia, przyjmowanie leków psychotropowych, depresja;

- śmierć, samobójstwo i eutanazja;

- aborcja;

- wiara/ niewiara, manifestowanie religijności;

- inne tematy uznawane za kontrowersyjne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania propozycji wystąpień.

Adres zgłoszeniowy: nederlands.studenten@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać temat oraz krótkie streszczenie planowanego wystąpienia (100-150 słów).

Przewidywany czas na prezentację referatu: 20 minut

wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/235407845597012/?ref=newsfeed 

Serdecznie zapraszamy!


Aktualizacja:  2023-03-10 17:47:22