Jak robi się szkołę (i jak szkoła robi nas)?


MINIONA -

Poznań, ulica Fredy 10, Collegium Maius, Salon Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jak robi się szkołę (i jak szkoła robi nas)? - Konferencja naukowa.


Termin konferencji: 19.04.2023.

Miejsce: Poznań, ulica Fredy 10, Collegium Maius, Salon Mickiewicza.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Przewidujemy możliwość udziału zdalnego.


Studencka Inicjatywa Naukowo-Dydaktyczna, działająca przy Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, serdecznie zaprasza pracowników naukowych, studentów, a także nauczycieli na Międzyuczelnianą Konferencję Naukową ,,Jak robi się szkołę? (Jak szkoła robi nas?)”. Już 19 kwietnia 2023 roku spotkamy się, by porozmawiać o szkole nowej dekady.


Terminarz:

- do 2 kwietnia br. termin nadsyłania abstraktów

- do 7 kwietnia br. przesyłanie prelegentom informacji dot. akceptacji abstraktów

- do 11 kwietnia br. publikacja planu Konferencji.

Głównym tematem konferencji jest szkoła jako przestrzeń symboliczna i fizyczna.

Planujemy publikacje wystąpień konferencyjnych w formie monografii.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres mailowy inicjatywa.metodykow@gmail.com.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. 

Opłata dobrowolna dla przyjezdnych: 25zł (koszt pokrycia obiadu).


Skupimy się na następujących obszarach zagadnień:

Szkoła jako przestrzeń architektoniczna, wirtualna i aksjologiczna:
- Planowanie i budowa przestrzeni szkolnej, która sprzyja nawiązywaniu i pogłębianiu relacji.
- Refleksja na temat fizycznej przestrzeni szkoły w ujęciu psychologicznym, antropologicznym, teorii architektury i pedagogiki.
- Szkoła jako wspólnota, budynek i metafora.
- Wpływ pandemii na współczesną edukację.
- Czy szkoła ma pozytywny wpływ na dobrostan ucznia?

Kultura szkoły. Kultura uczenia się. Kultura uczenia:
- Jak przygotować ucznia do uczestnictwa we współczesnej kulturze?
- Jak funkcjonuje szkoła jako miejsce współpracy podmiotów?
- Jaką tożsamość zbiorową i indywidualną kształtuje polski system edukacji?
- Jak przemiany społeczne, technologiczne, polityczne wpływają na funkcjonowanie szkolnictwa?
- W jaki sposób podstawa programowa i podręczniki wpływają na rzeczywistość szkolną?

Konferencja ma stać się forum wymiany doświadczeń z różnych dziedzin. Zależy nam na udziale przedstawicieli środowisk młodych badaczy i praktyków. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione propozycje tematyczne wychodzą naprzeciw państwa zainteresowaniom naukowym. Planujemy publikację materiałów konferencyjnych. Niniejsze wydarzenie będziemy wzbogacali o nowe treści i informacje wraz ze zbliżaniem się do daty konferencji.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/540776778003402/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type

Aktualizacja:  2023-03-29