VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oblicza Wojny" pt. Społeczne skutki wojen


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Proponowane zagadnienia

  • zniszczenia wojenne i odbudowa
  • migracje i straty demograficzne
  • zdrowotne skutki wojen
  • wpływ wojen na kulturę i sztukę
  • konflikty kulturowe i religijne
  • przemiany struktur społecznych
  • wpływ wojen na wojsko i wojskowość
  • badania miejsc walk i pochówków ofiar konfliktów
  • i inne

Formy uczestnictwa: online i stacjonarnie

Czas wystąpień: 15 minut


Źródło:  https://www.obliczawojny.uni.lodz.pl

Aktualizacja:  2023-03-23 00:20:31