SPOŁECZEŃSTWO – TECHNOLOGIA – GOSPODARKA. TERAŹNIEJSZOŚĆ I SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI


MINIONA -

Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji pt. „Społeczeństwo – Technologia – Gospodarka. Teraźniejszość
i scenariusze przyszłości”. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących tendencji i wyzwań związanych
z interdyscyplinarnie postrzeganymi zjawiskami wirtualizacji i cyfryzacji zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie.

Zmieniająca się rzeczywistość, wszechobecna technologia cyfrowa sprawiają, że współczesne społeczeństwo staje przed nowymi zadaniami. Pomiędzy niezwiązanymi ze sobą dotychczas obszarami tworzą się nowe powiązania i szanse rozwoju, ale również zagrożenia. Swoje miejsce ma w nich również człowiek, jako część zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

 

Zagadnienia tematyczne:

1.         Sieciowość i wirtualizacja relacji i powiązań – w stronę społeczeństwa sieci.

2.         Prosument, prosumpcja, kultura konsumpcji.

3.         Humanizacja technologii.

4.         Wykluczenie i włączenie cyfrowe.

5.         Nowe technologie w medycynie.

6.         Nowe technologie a rynek pracy.

7.         Układy sieciowe i klastrowe.

8.         Cyfrowa gospodarka – nowe zjawiska, procesy, struktury.

9.         Pieniądz realny i wirtualny.

10.     Przemysł 4.0.

11.     Innowacyjne narzędzia ICT.

12.     Cyfryzacja społeczeństwa.

13.     Innowacje w sektorze energetyki i budownictwa.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

·    Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

·    Konferencja jest bezpłatna.

·    Przedstawione opracowania w języku polskim, po zakwalifikowaniu do publikacji
i pozytywnych recenzjach, zostaną wydane w formie rozdziału w monografii. Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II znajduje się na liście ministerialnej
z 80 punktami, a autorzy rozdziałów monografii otrzymują 20 punktów.

·    Istnieje możliwość publikacji artykułu w następujących czasopismach: „Health Problems of Civilization” (20 punktów MEiN), „Economic and Regional Studies” (20 punktów MEiN), „Rozprawy Społeczne” (20 punktów MEiN) po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

·    Rejestracja ONLINE na konferencję:https://forms.gle/wwgyncCzXAir2Gu46 (prosimy o skopiowanie linku i wklejenie do przeglądarki)

 

WAŻNE TERMINY

·         Rejestracja: do 30 września 2023

·         Przesłanie artykułu: do 13 października 2023

 

WYMAGANIA EDYTORSKIE OPRACOWANIA PUBLIKACJI

·         wielkość tekstu przeznaczonego do publikacji – od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami

·       format dokumentu .doc lub .docx

·       czcionka Times New Roman – rozmiar 12 pkt

·       odstęp między wierszami 1,5 pkt

·       przypisy u dołu strony – rozmiar czcionki 10 pkt

·       wykaz bibliografii na końcu artykułu przed streszczeniem

·       streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim

·       słowa kluczowe

·       cytowanie i spis literatury powinny być zgodne z regułami APA, dostosowanymi do polskich norm językowych

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

mgr Paulina Rynkiewicz

Sekcja Nauki

Kontakt:

tel. +48 83 345 62 50

e-mail: konferencja_stg@akademiabialska.pl


Źródło:  https://akademiabialska.pl/kalendarz-nadchodzacych-wydarzen/konferencja-naukowa--spoleczenstwo-technologia-gospodarka-terazniejszosc-i-scenariusze-przyszlosci-11.html

Aktualizacja:  2023-03-31