Ogólnopolska konferencja naukowa "Gniew, agresja i formy przemocy. Perspektywy wielorakie"


MINIONA -

Online

Wymienione w tytule konferencji formy emocji wpisują się na stałe w ludzkie istnienie. Są pewną niezmienną, której natężenie i sposoby ekspresji zmieniają wraz z czasem, obyczajowością  czy  postępem technologicznym. Istnieje tak wiele metod wyrażania gniewu, ukazywania agresji, ujawniania przemocy, a jednocześnie ukuwane są nowe terminy nazywające precyzyjnie pewne zjawiska czy zachowania, koncentrując się zarówno na stronie aktywnej, jak i tej będącej ofiarą. Organizatorzy konferencji, uznając, że wieloaspektowa perspektywa jest tutaj czynnikiem istotnym, zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

·         przemocą i agresją w kulturze i sztuce (literatura, teatr, opera, film, serial, sztuki piękne, komiks, gry wideo etc.);

·         formy agresji i przemocy;

·         gniew jako emocja;

·         hejt;

·         mobbing;

·         agresja werbalna i pozawerbalna;

·         technologia a gniew, agresja, przemoc;

·         psychologia;

·         językowe formy przemocy, wyrażania gniewu etc.;

·         przemoc fizyczna i psychiczna;

·         nowe zjawiska związane z przemocą, gniewem;

·         rasizm;

·         przemoc symboliczna;

·         gniew w sferze publicznej;

·         media, social media;

·         prawo;

·         ekonomia;

·         pedagogika;

·         gniew u dzieci i młodzieży;

·         radzenie sobie z gniewem;

·         doświadczenia zbiorowe i jednostkowe;

·         narracje gniewu;

·         historia;

·         religia;

·         stereotypy i utrwalone wzorce.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paks.ekonferencja@gmail.com mija 31 maja 2023 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·         abstrakt (max. 600 słów);

·         aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·         numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopism.


Źródło:  https://paksekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-03-31 15:02:28