Ogólnopolska konferencja naukowa "Rozum, intelekt, wiedza"


MINIONA -

Online

Obserwując dyskusje toczące się w mediach, social mediach  - oficjalnych i prywatnych – przysłuchując się rozmowom, wywiadom albo choćby wymianom zdań zasłyszanym w przestrzeni publicznej, nietrudno zacząć zastanawiać się, w jaki sposób postrzegana jest wiedza. Kto jest ekspertem – skoro, choćby wedle memów – jest ich tak wielu, jaka jest wiarygodność źródeł informacji, jaką wartość ma intelekt, jaka jest kondycja współczesnej wiedzy, nauki, jak postrzegana jest także akademia. Warto również rozważyć, jak zmienił się sposób pozyskiwania informacji, jak technologie i media wpłynęły na nabywanie wiedzy. Jaka jest kondycja szkolnictwa, w tym wyższego, jak zmieniło się postrzeganie uczonych i ich kompetencji, zwłaszcza kiedy wiedza – podobno – leży na wyciągnięcie ręki. Epoka cyfry otworzyła przecież zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom i pokrewne. Organizatorów konferencji interesowałby więc takie choćby zagadnienia:

·          wiedza, intelekt, rozum jako inspiracja i reprezentacja w kulturze (literatura, film, serial, teatr, sztuka, gry wideo, komiks etc.);

·          dysputy, dyskusje, dyskursy – dawniej i współcześnie;

·          media i social media;

·          eksperckość i eksperci;

·          pedagogika;

·          szkolnictwo wyższe;

·          kondycja akademii;

·          status społeczny człowieka wykształconego – dawniej i współcześnie;

·          dostęp do wiedzy;

·          prestiżowe szkoły, uczelnie etc.;

·          naukowczynie i naukowcy;

·          wiedza powszechna i popularna;

·          open access, open source;

·          encyklopedie, słowniki etc. – projekty cyfrowe i tradycyjne;

·          nauka i pseudonauka, fake newsy;

·          społeczeństwo;

·          ekonomia;

·          prawo (w tym prawo autorskie);

·          rozum i intelekt jako symbol;

·         bazy danych ;

·         analizy big data i związane z tym wyzwania informatyczno-społecznych;

·         kompetencje;

·         autorytety

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres riw.ekonferencja@gmail.com mija 12 czerwca 2023 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopism.


Źródło:  http://riwekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-03-31 15:11:54