„Wkraczając w świat nauki 2023” VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców


MINIONA -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (budynek CKU)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Wkraczając w świat nauki" odbywa się od 2014 roku. Tegoroczna, siódma edycja to powrót konferencji po kilkuletniej przerwie. Nasze dwudniowe spotkania to wyjątkowy czas, w którym zawiązują się przyjaźnie, adepci nauki zapoznają się z zainteresowaniami badawczymi swoich kolegów, co skutkuje nawiązywaniem współpracy między młodymi naukowcami z różnych jednostek badawczych. Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi. Konferencja jest wyjątkowa ze względu na jej interdyscyplinarny charakter oraz to, że skierowana jest wyłącznie do studentów, doktorantów i młodych naukowców ze stopniem dr. Młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu technologii żywności i żywienia (dyscyplina wiodąca), rolnictwa i ogrodnictwa, biotechnologii, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk chemicznych, nauk o bezpieczeństwie.

Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujących form prezentacji: • 15 minutowe wygłoszenie referatu, po którym przewidujemy 5 minut dyskusji • prezentacja posteru (format nie większy niż 74 cm x 114 cm) • wygłoszenie referatu i prezentacja posteru – opcja dodatkowo płatna 100 zł.

Koszt obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych oraz obiad, udział w wydarzeniach towarzyszących (np. wycieczce).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konferencji. Aby zgłosić chęć udziału w konferencji należy wypełnić formularz. Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów i posterów (do 200 słów) za pomocą formularza zgłoszenia abstraktu.

Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie na stronie internetowej po 31.07.2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Źródło:  http://www.wwsn.ue.wroc.pl

Aktualizacja:  2023-04-17 10:51:58