Ogólnopolski Kongres Chorób Cywilizacyjnych


MINIONA -

Sala 3.1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Chorób Cywilizacyjnych.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 27 sierpnia 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Choroby cywilizacyjne to grupa chorób, które występują głównie (choć oczywiście nie tylko!) w krajach rozwiniętych i związane są z trybem życia charakterystycznym dla tych społeczeństw, takim jak siedzący tryb pracy, brak ruchu, niezdrowa dieta, stres czy palenie papierosów.Wśród chorób cywilizacyjnych wymienia się m.in. choroby serca i układu krążenia, cukrzycę, choroby układu oddechowego, nowotwory czy choroby układu nerwowego.Organizatorzy Kongresu pragną poddać pod dyskusję problematykę chorób cywilizacyjnych tak z perspektywy osiągnięć krajowych, jak i europejskich oraz światowych, dając jednocześnie możliwość wymiany wiedzy i prezentacji badań przez młodych i bardziej doświadczonych badaczy i członków personelu medycznego.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Rodzaje chorób cywilizacyjnych
• Przyczyny rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych
• Charakterystyka poszczególnych schorzeń
• Zagrożenia związane z coraz częstszym występowaniem chorób cywilizacyjnych
• Czynniki zwiększające ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych
• Czy choroby psychiczne są chorobami cywilizacyjnymi?
• Miażdżyca i otyłość jako wiodące choroby cywilizacyjne społeczeństwa
• Alergia jako choroba cywilizacyjna
• Udar mózgu jako choroba cywilizacyjna
• Choroby nowotworowe jako choroby cywilizacyjne


Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies.

Akceptujemy wystąpienia w języku polskim oraz angielskim.


DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w Kongresie serdecznie zapraszamy lekarzy, jak też pozostałych członków personelu medycznego, doświadczonych badanych oraz studentów i doktorantów.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

RADA NAUKOWA CENTER FOR MEDICAL STUDIES

• prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)

• dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

• dr Wioletta Tomaszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy)

• dr n. med. Jacek Bicki (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach)

• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Medical Studies oraz Center For American & European Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Kongres przez uczestnika czynnego:

• Zamieść abstrakt prezentacji (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/XbJK3M6qAY2j7izn6 

• Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 17 sierpnia 2023 r.

• Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 lipca 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/6RJb3Dk1x7eZPNuQA 

• Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 sierpnia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 

• Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO:

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – ,,Ogólnopolski Kongres Chorób Cywilizacyjnych”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Patrycji Lewandowskiej na adres e-mail: lewandowska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

CENTER FOR MEDICAL STUDIES - INFORMACJE O NAS

Center for Medical Studies jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for Medical Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.


Źródło:  https://fb.me/e/46nlVA694

Aktualizacja:  2023-06-16