Ekologia w dyskursie - IV edycja- Sztuczna Inteligencja


MINIONA -

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

IV edycja konferencji naukowej Ekologia w dyskursie: Sztuczna Inteligencja, 22-23 września 2023, Słupsk.

Realizowane w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe cyklu Ekologia w dyskursie są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Ekologia jest przecież nie tylko kwestią przyrodoznawstwa, ale również zagadnieniem sposobu kulturowego postrzegania natury. Założenia naszych konferencji wynikają z przekonania, iż nauki biologiczne, nauki medyczne, literaturoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne i historia mogą przynieść ze sobą zróżnicowany opis działań człowieka sytuującego się wobec szeroko rozumianej przyrody.

Po doświadczeniach trzech edycji cyklu konferencji Ekologia w dyskursie skupionych na problematyce źródeł i nurtów ekokrytyki (2020) oraz animal studies (2021), krajobrazu naturalnego i kulturowego (2022) teraz czas na czwartą odsłonę. Odbędzie się ona 22-23 września 2023 r. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Obrady odbędą się w formie tradycyjnej, w Słupsku, jednym z najczystszych miejsc w Polsce.

W haśle Sztuczna inteligencja mogą pojawić się wśród referatów kwestie:

- filozoficzna opozycja naturalne - sztuczne

- semantyka sztuczności

- kulturowe reprezentacje sztucznej materii (przedmioty, urządzenia)

- sztuczne życie w kulturze (np. mit Golema, Fausta, Frankensteina)

- sztuczność w człowieku (protezy, implanty, rozruszniki)

- sztuczna inteligencja jako pomoc i zagrożenie

- sztuczność na ziemi i w kosmosie

- sztuczna inteligencja jako projekcja wszechwiedzy

- sztuczna inteligencja w czasie pokoju i na wojnie

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, którą zamierzamy przeznaczyć na publikacyjny efekt działań konferencyjnych, czyli recenzowaną monografię przygotowaną w Wydawnictwie Naukowym UP w Słupsku.

 

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 czerwca 2023 r. pod adresem:

ekologia.ap2023@gmail.com


Źródło:  https://www.apsl.edu.pl/doktoranci-doktoraty/szkola-doktorska/szkola-doktorska-aktualnosci/iv-edycja-konferencji-naukowej-ekologia-w-dyskursie-sztuczna-inteligencja-22-23-wrzesnia-2023-slupsk

Aktualizacja:  2023-06-06