Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science and Technology oraz Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – interdyscyplinarnej konferencji naukowej dla pasjonatów nauk przyrodniczych.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 22 lipca 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 23 lipca 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Założeniem Kongresu jest interdyscyplinarna debata na temat współczesnych problemów i wyzwań nauk ścisłych i przyrodniczych (klasyfikowanych łącznie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022). Wystąpienia zostaną ułożone w ramach pięciu odpowiadających poszczególnym dziedzinom nauki paneli tematycznych.

  • I panel – nauki o ziemi i środowisku (m.in. geofizyka, geografia, geologii i oceanografia)

  • II Panel – nauki chemiczne (m.in. biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz technologia chemiczna)

  • III Panel – nauki fizyczne (m.in. astronomia, biofizyka, fizyka i geofizyka) 

  • IV Panel – nauki biologiczne (m.in. biochemia, biofizyka, biologia, biomatematyka, biotechnologia, ekologia i mikrobiologia) 

  • V Panel – informatyka i matematyka

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu.

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

• dr Kamil Konowalik (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

• dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/gjFXr8zACpmKf7UE6

2️⃣ Rejestracji dokonaj poprzez ww. formularz ⏳do godz. 23.59 dnia 10 lipca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)❗

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 lipca 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 lipca 2023 r. (godz. 20.00).


☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/TwkjFduDUTjGhWJo6

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 lipca 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,


☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)

• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

❓PYTANIA
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!

____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/4lauVmq5S

Aktualizacja:  2023-04-28