Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat pod mikroskopem. Mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Świat pod mikroskopem. Mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia". 


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 6 sierpnia 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest umożliwienie młodym i doświadczonym badaczom wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych związanych z mikrobiologią, biologią molekularną i nanotechnologią.

Konferencja ma również na celu popularyzację nauki wśród szerszej publiczności oraz wzbudzenie zainteresowania tematami  związanymi z badaniami mikrobiologicznymi, biologią molekularną i nanotechnologią.


PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

→ Genetyka molekularna 

→ Genetyka kliniczna

→ Technologie sekwencjonowania DNA i RNA

→ Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych i zaburzeń genetycznych

→ Interakcje mikroorganizmów z organizmami żywymi

→ Antybiotyki i ich zastosowanie, biodegradacja zanieczyszczeń

→ Zastosowania mikrobiologii w bioremediacji skażonych środowisk

→ Zastosowanie nanomateriałów w medycynie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska 

→ Zastosowanie technologii mikrobiologicznych i biologicznych w nanotechnologii 

→ Rola nanotechnologii w rozwoju biosensorów do wykrywania patogenów

→ Postępy w technikach biologii molekularnej do badania ekspresji i regulacji genów

→ Oparte na nanocząsteczkach systemy dostarczania leków do leczenia chorób nowotworowych

→ Ekologia drobnoustrojów i jej rola w zrozumieniu i łagodzeniu zmian klimatu

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu. 

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
☞Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

• dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICTWO BIERNE I CZYNNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/QExZaSck6aZKtvff7

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj ⏳do godz. 23.59 dnia 24 lipca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)❗

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 25 lipca 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 lipca 2023 r. (godz. 20.00).


☞ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/4eM56bAVFJqBK2AQA

2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 26 lipca 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 29 lipca 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,

☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat pod mikroskopem”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)– ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji– ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!


____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/3uDkK9CwM

Aktualizacja:  2023-04-27