Humans in Evolutionary Perspective


MINIONA -

Padwa (Włochy)

Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), tym razem we Włoszech w Padwie.  Konferencja dotyczy podejścia ewolucyjnego w badaniach naukowych w bardzo różnych dyscyplinach (np. biologia, psychologia, archeologia, prymatologia, a nawet prawo). Konferencja jest interdyscyplinarna, a plenarni wykładowcy to wybitni badacze w swoich dyscyplinach, w których stosują ewolcuyjne podejście.      


Źródło:  https://dpg.unipd.it/en/ptnce2023/

Aktualizacja:  2023-04-27