Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy popkultury”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:

·          popkultura w reprezentacjach literackich, filmowych, serialowych, growych etc;

·          popkultura jako przedmiot badań;

·          popkultura jako zjawisko;

·          dzieje kultury popularnej;

·          kultowe dzieła;

·          kultowe postaci;

·          ikony popkultury;

·          muzyka;

·          krytyka popkultury;

·          popkultura a psychologia;

·          ekonomia;

·          media i social media;

·          celebrytyzm;

·          konsumpcjonizm;

·          nowe technologie;

·          gadżetomania

·          społeczeństwo i jednostka;

·          kulturowe antagonizmy, podziały i różnice;

·          architektura;

·          nurty, tendencje, mody; 

·          seksualność, cielesność;

·          platformy streamingowe

·          moda i image;

·          turystyka a popkultura;

·          przemiany pokoleniowe;

·          recepcja;

·          polityka;

·          socjologia;

·          filozofia;

·          show biznes;

·          franczyzy, uniwersa;

·          reboot, remake, retelling etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pop.ekonferencja@gmail.com mija 12 czerwca 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych


Źródło:  http://popekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2023-05-21 13:32:41