Konferencja CKs-DNA-RNA 2023


MINIONA -

Online - TEAMS MICROSOFT
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Rok 2023 jest szczególny dla jednego z obszarów nauki, który obejmuje zagadnienia z  zakresu hormonów roślinnych, jakimi są cytokininy. W tym roku przypada 110 rocznica rozpoczęcia przez Gottlieba Haberlandta badań, które doprowadziły do odkrycia tych związków oraz 40 rocznica śmierci Antoniego Dmochowskiego, pierwszego w Polsce badacza zajmującego się kwasami nukleinowymi, których cytokininy są pochodnymi.

W związku z tym powstała niezwykła sposobność zaproszenia społeczności naukowej do udziału w konferencji i podzielenia się wynikami bieżących badań nad cytokininami, które obok auksyn, giberelin, kwasu abscysynowego i etylenu, są uznane za jedną z pięciu grup, tzw. klasycznych hormonów roślinnych.

Zapraszamy także tych z Państwa, którzy mogliby podzielić się wynikami badań na temat kwasów nukleinowych.

Konferencja w trybie online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, w terminie 25–27 września 2023 roku.

Uczestnicy Konferencji nie wnoszą opłat.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału.

Streszczenia można przesłać do 15 czerwca 2023 w języku angielskim dla uczestników, którzy chcą wygłosić referat, lub w polskim dla uczestników, którzy chcą komunikat ustny. 


Źródło:  https://www.uni.lodz.pl/cks-dna-rna-2023

Aktualizacja:  2023-05-30