Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” X edycja


MINIONA -

internet
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Factory of Science” X edycja

Konferencja odbędzie się dnia 25 listopada 2023 r. w trybie zdalnym i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

1) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);

2) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);

3) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);

4) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.). W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.

Uczestnik ma do wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji:

1) wystąpienie on-line – 199 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym Uczestnikom w sposób zdalny);

2) prezentacja multimedialna – 159 zł (Uczestnik nadsyła prezentację multimedialną, która w dniu Konferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej);

3) poster – 159 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji udostępniany jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej).

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 31.12.2023 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-20:00. Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką. Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami (nie dotyczy Uczestników z prezentacją multimedialną on-line).

Cena: od 159 zł

Terminy obligatoryjne:

1. Rejestracja do 27 października 2023 r.

2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 03 listopada 2023 r.

3. Nadsyłanie abstraktów konferencyjnych do 03 listopada 2023 r.

4. Nadsyłanie prezentacji multimedialnej / posteru w pliku PDF do 10 listopada 2023 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji. Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl Masz pytania?

Chętnie odpowiemy: e-konferencja@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl

Do zobaczenia na Konferencji!

Zarząd Fundacji Promovendi


Źródło:  https://promovendi.pl/efos10/

Aktualizacja:  2023-10-16