Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej”. Wydarzenie będzie poświęcone zmianom w sposobie myślenia o zdrowiu i chorobie oraz wprowadzeniu medycyny stylu życia jako nowego i obiecującego podejścia w obszarze nauk medycznych.

Medycyna stylu życia zajmuje się szeregiem założeń, które mają na celu poprawę zdrowia i dobrostanu poprzez wprowadzenie zmian w codziennym funkcjonowaniu. 

Założenia medycyny stylu życia skierowane są na zapobieganie chorobom przewlekłym, promowanie zdrowia i poprawę jakości życia. Poprzez integrowanie tych zmian w codziennym funkcjonowaniu, medycyna stylu życia stara się osiągnąć kompleksowe podejście do opieki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. Celem tej strategii jest opracowanie planu zdrowego stylu życia i zachęcenie do trwałych zmian nawyków, które pozytywnie wpłyną na zdrowie i dobre samopoczucie. Uważa się, że zachowanie zdrowego stylu życia może wywierać wpływ na terapię i prewencję wielu chorób, mogąc również wspomóc leczenie farmakologiczne, a także znacząco poprawić ogólny stan zdrowia i jakość życia społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby podjąć rzetelną, opartą na badaniach, naukową dyskusję w tym temacie.

Podczas Konferencji przedstawione zostaną najnowsze badania naukowe, analiza dowodów klinicznych oraz wyniki badań nad wpływem zdrowego stylu życia na zapobieganie, rozwój i przebieg chorób przewlekłych. To wszechstronne podejście pozwoli na pełne i kompleksowe omówienie głównego tematu Wydarzenia. Przedmiotem wystąpień będą wyniki badań, przegląd literatury naukowej oraz doświadczenia i wnioski z praktyki klinicznej, prezentujące rozwiązania, interwencje i strategie, które można wdrożyć w codziennej opiece zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz będzie stanowić inspirację do analizy wykorzystania nowego podejścia w opiece zdrowotnej.


Źródło:  https://medycyna-stylu-zycia.fundacja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2023-10-05 12:18:43