Obcowanie. Kultura i tradycja wobec obcości


MINIONA -

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Czy można obcować z tym, co nieznane, niedające się oswoić, a w dodatku budzące lęk? Słowo ‘obcowanie’ w języku polskim implikuje intrygującą ambiwalencję: intymność i pełne niepokoju nawiązywanie relacji z tym, co obce. W jaki sposób można pokonać granice oddzielające nas od tego, co niepoznawalne, skoro jesteśmy uwikłani w sieć kontekstów        i odniesień kulturowo-tradycyjnych? Kultura i jej temporalny ośrodek wartości, sądów, przesądów, uprzedzeń i wrogości – tradycja – determinują nasze podejście do obcości. Obcowanie, czyli kontaktowanie się lub jedynie próba bliskiego skontaktowania się z kimś lub czymś unaocznia nasze ograniczoności, niezdolność do rozbicia konstruktów myślowych, obaw, a jednocześnie obnaża niezdolność samej obcości do wyjścia naprzeciw i zrzucenia swej przesłony nieokreśloności. Niechęć poznawania lub wrogość wobec obcości może wzmocnić tradycjonalną wspólnotę, zapewnić jej trwanie, lecz zarazem może pozbawić kulturę artyzmu twórczej wolności.

Proponujemy między innymi następujące obszary tematyczne konferencji:

- znaczenie kultury i tradycji w wyznaczaniu granic obcości/obcowania;

- konstruowanie, nazywanie i rozpoznawanie obcości (znacznie różnic i niezrozumiałości);

- doświadczanie obcowania z tym, co nieznane;

- rodzaje spotkań z obcością (np. migracyjne, językowe, instytucjonalne, płciowe, seksualne);

- oswajanie lub potęgowanie poczucia obcości kulturowej, ingerowanie obcości w przestrzeni wspólnoty tradycjonalnej;

 

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby reprezentujące humanistykę i nauki społeczne.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym (on-line). Do zgłaszania tytułów i abstraktów referatów wraz z biogramem (do 200 słów, w jednym pliku) zapraszamy również osoby niemające aktualnie afiliacji akademickiej. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres konferencjaobcowanie@gmail.com do dnia 15 listopada 2023r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów i artykułów do druku.

Organizator: Zakład Filozofii Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet naukowo-organizacyjny:

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Prof. UAM dr hab. Marek Jedliński (marjed7@amu.edu.pl)

Dr Krzysztof Witczak

Dr Ewelina Waląg


Aktualizacja:  2023-10-22