Ogólnopolska konferencja naukowa "Homo sapiens wobec technologii jutra - natura, język, kultura, sztuka"


MINIONA -

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Żyjemy obecnie w czasach, w których tradycyjne wyobrażenia o tym, jaka jest nasza rola w świecie ulegają ciągłym przewartościowaniom. Takie zjawiska jak posthumanizm, transhumanizm, modyfikacje genetyczne, sztuczna inteligencja czy cyfrowa rewolucja, która w ostatnich latach gwałtownie przyspieszyła, zmuszają do przedefiniowania klasycznej opozycji natura-kultura oraz innych pozornie dobrze znanych pojęć. Co to znaczy, że jesteśmy racjonalnymi podmiotami posiadającymi zdolności poznawcze? Istotami obdarzonymi świadomością? Osobami zdolnymi do dokonywania wyborów moralnych? A wreszcie twórczymi jednostkami, kreatorami literatury, sztuki i kultury? Chociaż homo sapiens wciąż określa zasady dla innych gatunków, renesansowo-oświeceniowy paradygmat antropologiczny, który umieszczał człowieka w centrum rzeczywistości i czynił z niego miarę wszechrzeczy nie jest już jedyną możliwą opcją.

Oznacza to, że my, ludzie musimy niejako na nowo zadać pytanie o to kim jesteśmy i ponownie określić się wobec natury, kultury oraz wszechobecnej technologii. Czy jednak jesteśmy gotowi na to, aby zmierzyć się z rzeczywistością, która nadchodzi? Czy nasza kultura, literatura, sztuka, normy postępowania, języki, którymi się porozumiewamy, sposób myślenia i koncepcje filozoficzne dają nam narzędzia niezbędne do tego, aby ją właściwie zrozumieć i móc określić potencjalne szanse i zagrożenia, jakie się z nią wiążą? Jakie jest miejsce natury i żywych organizmów w świecie nowych technologii? Czy nowe technologie i sztuczna inteligencja rozwiążą i unieważnią metafizyczne i etyczne problemy epok analogowych, czy może raczej wytworzą nowe, nieznane wcześniej dylematy? Jakimi językami będziemy się porozumiewać w świecie, który nadchodzi? Jaka będzie sztuka, literatura i filozofia przyszłości? Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się twórca, który działa w wirtualnej rzeczywistości?

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i uwzględnia różnorodne perspektywy badawcze (filozoficzną, kulturoznawczą, literacką, językową i artystyczną). Do udziału zapraszamy zarówno dojrzałych badaczy, jak też doktorantów i studentów zainteresowanych następującymi oraz pokrewnymi zagadnieniami, których lista nie jest zamknięta:

1.     Aktualność opozycji natura-kultura

2.     Opozycja natura-kultura w literaturze i sztuce dawniej i dziś

3.     Granice tego, co przyrodnicze, ludzkie i sztuczne

4.     Literatura i sztuka w erze sztucznej inteligencji. Jaka będzie sztuka przyszłości?

5.     Sztuczna inteligencja jako twórca sztuki i kultury

6.  Gaming, projektowanie 3D, technologie VR, rzeczywistość poszerzona z perspektywy twórcy i użytkownika

7. Cyfrowy świat a popkultura: fikcyjni i prawdziwi bohaterowie wirtualnej rzeczywistości i ich historie

8. Nowe estetyki cyfrowej rzeczywistości

9.     Sztuczna inteligencja jako członek wspólnoty moralnej

10.     AI, posthumanizm, transhumanizm – szanse, zagrożenia, dylematy

11. Futurologia, utopie i dystopie – technologiczna przyszłość jako lepsza, gorsza, a może zarazem lepsza i gorsza?

12.  Kim jesteśmy, kim będziemy? Pytanie o tożsamość i podmiotowość w świecie nowych technologii

13. Przyszłość świadomości w świecie nowych technologii

14. Homo sapiens versus AI: rywalizacja czy współpraca?

15. Cyfrowe interfejsy versus świat realny: czy rzeczywistość przyszłości będzie matriksem?

16. Ekologia i prawa zwierząt w świecie nowych technologii: czy technologia zbawi, czy zniszczy naturę?

17. Jakie zastosowanie dawne koncepcje i teorie mogą mieć w świecie, który nadchodzi?

18. Utopie i dystopie w literaturze i sztuce: futurystyczne fikcje w dziełach literackich i artystycznych dawniej i dziś

19. Edukacja przyszłości: maszyny uczące się, maszyny jako nauczyciele. Czy maszyny zastąpią ludzi w procesie dydaktycznym?

20. Sztuczna inteligencja i język: możliwości tłumaczeń w kontekście ludzkim i sztucznym.

21. Język a technologiczna rewolucja: nowe słownictwo i zmiany w komunikacji

22. Granice języka, granice kultury: komunikacja międzykulturowa w erze cyfrowej globalizacji

23. Język i dydaktyka współczesna: nowe metody nauczania języków obcych

24. Storytelling w rzeczywistości poszerzonej: jakie będą narracje przyszłości?

Organizator – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, filologia obca, grafika)


Termin: 25-26 kwietnia 2024 roku
Opłata konferencyjna: 100 zł (z opłaty zwolnieni są studenci i pracownicy AHE).
Czas trwania wystąpienia: do 20 minut.

Abstrakty o długości maksymalnie 250 słów (ok. 1800 znaków ze spacjami), wraz z krótką (do 100 słów) informacją biograficzną należy nadsyłać do dnia 8 marca 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/homosapiens-wobec-technologii 

Informacje o akceptacji referatu do wygłoszenia będą wysyłane do uczestników na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 15 marca 2024.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w zbiorowej, recenzowanej monografii.


Źródło:  https://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/homosapiens-wobec-technologii

Aktualizacja:  2024-02-29