Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku | Colonialism and Decolonisation from the 15th to the 20th Century


MINIONA -

Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ oraz Koło Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w II Krakowskim Kongresie Historyków Studentów. Tytuł tegorocznej edycji brzmi „Kolonializm i Dekolonizacja od XV do XX wieku”. 

Samo wydarzenie będzie miało charakter naukowej konferencji międzynarodowej i odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2024 roku w Krakowie. 

W dziejach ludzkości trudno jest znaleźć proces równej skali co kolonializm i jego rozkład. Swoim zakresem wykroczyło ono poza ramy czasowe tradycyjnych epok historycznych oraz stało się zjawiskiem prawdziwie globalnym. Od skutych wiecznym lodem terenów Grenlandii, przez tropikalne lasy kongijskich i amazońskich dżungli, aż po szczyty Nowozelandzkich Alp, wszędzie tam możemy odnaleźć historię kolonialną. Kolonializm i dekolonizacja były procesami złożonymi, które do dziś budzą wiele sporów naukowych w kwestii ich zasięgu terytorialnego, ram czasowych oraz samego charakteru tych zjawisk. Nie można mieć jednak wątpliwości co do tego, że procesy te ukształtowały współczesny globalny świat i trudno jest wyobrazić sobie rzeczywistość bez tych ogromnych zjawisk. 

Tematyka Kongresu będzie obejmowała okres od XV do XX wieku. Ramy czasowe te zostały przyjęte, gdyż występowanie w tych wiekach problematyki kolonialnej nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Niemniej organizatorzy Kongresu zdają sobie sprawę z trwających sporów w świecie nauki na temat XXI wiecznej formy problematyki postkolonialnej oraz neokolonialnej, jednakże zakres tych zagadnień wykracza poza aspekty nauki jaką jest historia. 

Kolonializm i dekolonizacja to procesy, które szczególnie wymagają interdyscyplinarnych studiów, a zatem do udziału w II Krakowskim Kongresie Historyków Studentów zachęcamy nie tylko historyków i studentów historyków, ale również miłośników politologii, socjologii, prawa, stosunków międzynarodowych oraz każdego zainteresowanego tematem kolonializmu i dekolonizacji. 

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi zagadnieniami:

Nowożytność (XV – XVIII wiek)

• Przyczyny Wielkich Odkryć Geograficznych
• Odkrycia i wyprawy Kolumba, da Gamy, Magellana i innych pionierów wypraw morskich
• Cywilizacje prekolumbijskie i ich starcie z Europejczykami
• Ludność indiańska w epoce nowożytnej i ich konflikty z osadnikami europejskimi
• Wpływ wielkich odkryć geograficznych na przemiany gospodarcze i handlowe
• Organizacja prawna i administracyjna kolonii poszczególnych państw
• Wpływ traktatów w Tordesillas oraz Saragossie na rozwój kolonializmu
• Rywalizacja o handel z Indiami
• Kolonializm holenderski, angielski w epoce nowożytnej
• Handel niewolnikami
• Konflikty kolonialne w epoce nowożytnej (rywalizacje angielsko-holenderska, hiszpańsko-angielska i hiszpańsko-francuska, wojna siedmioletnia itd.)
• Rola religii i kościoła w kształtowaniu się kolonializmu
• Rozwój piractwa

XIX wiek

• Dominacja europejska w XIX wieku
• Wyścig o Afrykę w XIX wieku
• Rywalizacja i relacje poszczególnych mocarstw w Azji
• Wpływ kolonializmu na stosunki pomiędzy mocarstwami europejskimi
• Zrywy antykolonialne (powstania sipajów, tajpingów, bokserów, mahdystów, wojny burskie itd.)
• Wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój kolonializmu
• Kongo Belgijskie, Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia oraz inne przykłady eksterminacji kolonialnej
• Dziki Zachód i Indianie w XIX wieku
• Rozwój ideologii rasistowskiej
• Ideologia kolonialna
• Obraz tubylców w oczach Europejczyków
• Transfer idei do kolonii, czyli rozwój nacjonalizmu i innych ideologii politycznych w koloniach
• Obrona przed kolonializmem, czyli postawa Chin, Japonii, Tajlandii, Imperium Osmańskiego, Abisynii i innych państw wobec mocarstw europejskich oraz ich wewnętrzne próby reform i modernizacji
• Działania wojenne w koloniach podczas I Wojny Światowej

XX wiek

• Wpływ I Wojny Światowej na strukturę kolonialną
• Rozwój myśli niepodległościowej w poszczególnych koloniach
• Przemiany w strukturach kolonialnych w dwudziestoleciu międzywojennym
• Konflikty kolonialne w dwudziestoleciu międzywojennym (powstanie Rifenów, druga wojna włosko-abisyńska itd.)
• Wpływ II Wojny Światowej na strukturę kolonialną
• Działania wojenne w koloniach podczas II Wojny Światowej
• Polityka mocarstw wobec kolonializmu podczas II Wojny Światowej
• Fazy dekolonizacji
• Walka o niepodległość w Azji (Indie, Pakistan, Indochiny, Indonezja)
• Walka o niepodległość w Afryce
• Postkolonialne konflikty (Indie-Pakistan, Konflikt izraelsko-arabski, Wietnam, Sudan, Rwanda, Kongo, Erytrea)
• Struktury niepodległych państw i pozostałości kolonializmu
• Polityka państw zdekolonizowanych względem byłej metropolii

Zagadnienia problemowe

• Problem definicji kolonializmu, kolonizacji i dekolonizacji
• Problem kolonializmu w państwach takich jak Rosja, USA, Chiny czy Japonia. Czy były to kraje kolonialne?
• Czy i w ogóle zaczął i skończył się kolonializm? Problem z chronologią
• Dekolonizacja zakończyła kolonializm czy jedynie go przekształciła?
• Problem definicji postkolonializm i neokolonializm.
• Pozycja ludności autochtonicznej w różnych koloniach
• Modele kolonializmu (angielski/brytyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, holenderski, belgijski itd.)
• Modele dekolonizacji
• Kultura i historia poszczególnych ludów autochtonicznych oraz ich postawa względem kolonizatorów
• Pozostałości współczesne po epoce kolonialnej
• Literatura a kolonializm i dekolonizacja

Ujęcie geograficzne

• Indie Brytyjskie
• Australia
• Nowa Zelandia
• Hongkong, Kanton i Makau
• Egipt i Kanał Sueski
• Kongo Belgijskie
• Mezoameryka
• Brazylia
• Dziki Zachód
• Indonezja
• Indochiny
• Bliski i Daleki Wschód 

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie sugestię. Zachęcamy do sformułowania własnego tematu w granicach tematyki Kongresu. 

Kongres jest skierowany w szczególności do studentów i doktorantów historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, politologii, stosunków międzynarodowych i innych podobnych.

Prelekcje powinny zostać wygłoszone tylko w języku angielskim.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o podsyłanie abstraktów na email: colonialism.cracovian.congress@gmail.com do dnia 27 marca 2024 roku. 

Prosimy, aby w zgłoszeniu znalazły się:
• Imię i nazwisko
• Afiliacja
• Tytuł referatu
• Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu)
• Abstrakt (do 2000 znaków ze spacjami + bibliografia)

W temacie wiadomości prosimy o wpisać: „Zgłoszenie do udziału w II Krakowskim Kongresie Historyków Studentów”.

Czas wystąpienia: 15-20 minut + panel dyskusyjny.

Listę uczestników zakwalifikowanych przedstawimy do 31 marca 2024 roku. Uczestnicy otrzymają tego dnia email z programem konferencji oraz innymi informacjami. 

Uczestnikom będzie zapewniony obiad oraz pakiet konferencyjny. Zakwaterowanie w Krakowie zapewniamy jedynie studentom z zagranicy.

Zgłoszenie do udziału w Kongresie, traktujemy równoznacznie jako zgodę na publikację i rozpowszechnianie danych osobowych i wizerunku w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych. 

Poza uczestnictwem czynnym zachęcamy również do uczestnictwa biernego, a pomiędzy poszczególnymi panelami będzie czas na swobodą dyskusję i skorzystanie z poczęstunku.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1797907587296039/


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1797907587296039/

Aktualizacja:  2024-04-04