I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dialog a polityka


MINIONA -

Online

Program konferencji - https://files.clickweb.home.pl/cf/2b/cf2bb91d-af62-4d56-9220-9fc37f4f6903.pdf

Link dla uczestników biernych (działa w dniu konferencji) -https://teams.live.com/meet/9450601975867?p=zap0nk6Jv1SvyFCp

I. ORGANIZATOR

Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dialog a polityka". 

II. CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz podzielenie się wynikami badań naukowych w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych i teologicznych. Szczególnie interesują nas badania z zakresu dialogu rozumianego na wskroś politycznie.

Zachęcamy do udziału: studentów, doktorantów, pracowników nauki. 

Zapraszamy przedstawicieli:

- socjologii

- politologii

- filozofii

- teologii

i nauk pokrewnych. 

III. FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać do 23.04.2024 roku na adres email towarzystwa: konferencje@dialogicznetowarzystwonaukowe.pl z tytułem wiadomości "Konferencja - Dialog a polityka".

W zgłoszeniu należy wskazać: imię, nazwisko, tytuł naukowy/stopień naukowy, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (nie więcej niż 200 wyrazów). 

Uwaga: po wysłaniu zgłoszenia prosimy sprawdzić foldery SPAM na swoich skrzynkach pocztowych. Nasze odpowiedzi zwrotne mogą być tam kierowane.

IV. TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się online za pomocą MS Teams w dniu 26.04.2024 roku.

V. KOSZT UDZIAŁU W KONFERNCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty drogą elektroniczną. Na wyraźne życzenie Prelegenci otrzymają zaświadczenia w formie tradycyjnej - pocztą - na wskazany adres korespondencyjny w ciągu 30 dni od zakończenia konferencji. 

VI. UCZESTNICY BIERNI

Chęć uczestnictwa w wydarzeniu w formie zdalnej należy zgłaszać na adres: konferencje@dialogicznetowarzystwonaukowe.pl z tytułem wiadomości "Konferencja - Dialog a polityka. Certyfikaty będą wystawianie w formie elektronicznej.

W imieniu Dialogicznego Towarzystwa Naukowego - Społeczeństwo i Polityka

dr Michał Stachurski

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania naszej organizacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://dialogicznetowarzystwonaukowe.pl/pl/home


Źródło:  http://dialogicznetowarzystwonaukowe.pl/pl/home

Aktualizacja:  2024-04-25