POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW - KONFERENCJA DOKTORANTÓW-HISTORYKÓW


MINIONA -

Akademia Pomorska w Słupsku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jest to kontynuacja zeszłorocznej konferencji o tym samym tytule, w której udział wzięło 27 uczestników.

Szeroko zakrojony temat przewodni ma na celu ukazanie różnorodnych aspektów badań historycznych podejmowanych przez Doktorantów Historii w Polsce.

Organizatorzy gwarantują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (oczywiście, jeśli recenzje będą artykułu będą pozytywne).

Konferencja jest jednodniowa, ale zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta (na koszt własny, opłaty są niewielkie).

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do głównego organizatora, doktoranta III roku, mgra Marcina Prusaka: marcin.prusak78@wp.pl. Na owe propozycje czekamy do 1 sierpnia 2016 roku. Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionego arkusza.

 

Karta uczestnictwa w konferencji naukowej doktorantów:

 

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

(SPOTKANIE II)

 

Słupsk,  24 września 2016 roku

 

  1. Zgłaszam udział w konferencji i proponuję temat (tytuł wystąpienia)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Dane uczestnika (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………

  1. Reprezentowana instytucja …………………………………………………………………………………………..

 

  1. Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Telefon………………………………………………………………………………....
  3. E-mail……………………………………………………………………………….....

 

Abstrakt (opis planowanego wystąpienia, do 150 słów: główne tezy, hipotezy, baza źródłowa lub historiograficzna):

 

 


Źródło:  http://www.apsl.edu.pl/konferencje

Aktualizacja:  2016-05-11 21:49:10