VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze „Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata”


MINIONA -

Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Religioznawczym „Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Na całym świecie występowały i występują kulty solarne i lunarne. Słońcu i księżycowi nadawano różne znaczenia. Bywały utożsamiane z bóstwami. Analizując różne religie i kulty natrafiamy także na solarnych i lunarnych herosów, obydwu ciałom niebieskim przypisywano właściwości magiczne, bywały symbolami nieśmiertelności. Często uważano, że słońce wszystko widzi, np. dla Pigmejów jest okiem najwyższego boga. Księżyc zaś był uważany za przewodnika zmarłych, czasem przedstawiany w postaci pająka, rytuały i czynności dnia codziennego ustalane były w zależności od jego faz. Słońce wiąże się często z energią męską, aktywnością, natomiast księżyc z energią żeńską i pasywnością. Twierdzi się również, że hierogamia (zaślubiny nieba i ziemi) mogła być odnoszona także do związku słońca i księżyca. Tematyka kultów solarnych i lunarnych jest niezwykle bogata, zapraszamy do udziału w konferencji.

Ewentualne panele zostaną ustalone po zapoznaniu się ze zgłoszeniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 marca 2017 roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: sympozjum.religioznawcze@wp.pl .

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

- imię i nazwisko, stopień naukowy,

- reprezentowana instytucja,

- tytuł referatu,

- telefon, e-mail,

- abstrakt (do 1000 znaków).

Więcej informacji zostanie rozesłanych w późniejszym terminie.


Źródło:  https://web.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Religiolog%C3%B3w-UKSW-536890216326492/

Aktualizacja:  2017-01-03 15:49:51