LIX Tydzień Filozoficzny - Źródła filozofii europejskiej


MINIONA -

ONLINE
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje LIX Tydzień Filozoficzny, kontynuując w ten sposób jedną z najstarszych tradycji naszego Wydziału. 

Temat LIX Tygodnia brzmi Źródła filozofii europejskiej i nawiązuje do wprowadzonego przez Karla Jaspersa rozróżnienia między historycznymi początkami filozofii a jej źródłami. Przez źródła filozofii Jaspers rozumie stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania, dzięki którym współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała. Wymienia on trzy podstawowe źródła filozofowania: zdumienie, wątpienie, doświadczenie sytuacji granicznych, takich jak winy i śmierć.

Celem LIX Tygodnia Filozoficznego jest przyjrzenie się formom, jakie wspomniane źródła przyjmowały w dziełach filozofów i różnych epok oraz zastanowienie się, czy istnieją inne ważne źródła, które Jaspers pominął, a które pozwalają lepiej zrozumieć rozwój europejskiej myśli filozoficznej. Poszczególne sesje zostaną zorganizowane wokół wymienionych przez Jaspersa źródeł, z dodaniem sesji na temat wiary filozoficznej. Ostatniego dnia konferencji odbędzie się sesja studencka zorganizowana przez doktorantów Wydziału Filozofii KUL.

LIX Tydzień Filozoficzny ma również cel praktyczny, mianowicie popularyzację filozofii wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunków pozafilozoficznych. Mamy nadzieję, że do realizacji tego celu przyczynią się nagrania z wykładów, które zostaną umieszczone w internecie. W środę (5 kwietnia br.) obradom Tygodnia towarzyszyć będzie finał V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Do zobaczenia w Lublinie!

Organizatorzy

 

 

LIX Tydzień Filozoficzny

Źródła filozofii europejskiej

3-7 kwietnia 2017, sala CTW-113

 

Poniedziałek, 3 kwietnia

 • 09:00-10:00 Msza Święta w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii
 • 10:00-10:15 Otwarcie Tygodnia Filozoficznego
  • dr hab. Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
  • Justyna Kurlak, Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL

 

I. Wstrząs egzystencjalny

Sesja przedpołudniowa

Prowadzenie: Paulina Wiejak (KUL)

 • 10:15-11:15 prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (UJ), Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?
 • 11:15-12:15 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL), Ćwiczyć się w umieraniu... Augustyńskie Wyznania jako ćwiczenie duchowe
 • 12:15-12:30 Przerwa kawowa
 • 12:30-13:30 prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (USz), Śmierć Don Kichota

 

Sesja popołudniowa

Prowadzenie: Aleksander Trubiłowicz (KUL)

 • 15:00-16:15 Milczenie Shusaku Endo i Martina Scorsese
 • dr hab. Anna Głąb (KUL), O tragicznych dylematach i ukrytości Boga. Na marginesie powieści Milczenie Shusaku Endo
 • dr Paweł Fortuna (KUL) i Joanna Pisarek (PSINEMA), O ekranizacji Milczenia: perspektywa psychologiczna
 • 16:15-17:45 prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, dr Anna Krajewska i dr Wojciech Lewandowski (KUL), Traf moralny, czyli fart i niefart w moralności
 • 17:45-18:00 Przerwa kawowa

 

Prowadzenie: Błażej Gębura (KUL)

 • 18:00-19:30 prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW) i prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL), Opatrzność czy Opaczność? Dwugłos o przypadku w świecie

 

 

Wtorek, 4 kwietnia

II. Wątpienie

 

Sesja przedpołudniowa

Prowadzenie: Monika Chylińska (KUL)

 • 10:00-11:00 dr hab. Przemysław Gut (KUL), Czy wątpienie totalne stanowi niezbywalny składnik metody filozoficznej? O Kartezjuszu i jego przeciwnikach
 • 11:00-12:00 dr hab. Damian Leszczyński (UWr), Codzienne wątpliwości a filozoficzny sceptycyzm
 • 12:00-12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15-13:15 prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL), Koń jaki jest, każdy widzi, czyli o prawdziwości świata z perspektywy neuro(poznawczej)

 

Sesja popołudniowa

Prowadzenie: Jacek Jarocki (KUL)

 • 14:45-15:45 prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (USz), Obraz świata z fenomenologicznego punktu widzenia
 • 15:45-16:45 prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL), Pragmatyzm jako via media między sceptycyzmem a dogmatyzmem
 • 16:45-17:00 Przerwa kawowa
 • 17:00-18:00 dr hab. Paweł Kawalec (KUL), Rudolf Carnap – nowa konstytucja filozofii

 

Wydarzenie towarzyszące

 • 18:00-19:30 Dydaktyka filozofii: metafizyka
  • prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)
  • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (UJ)
  • dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL)
  • dr Maciej Sendłak (UW)

Prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)

 

Środa, 5 kwietnia

III. Zdumienie

 

Sesja przedpołudniowa

Prowadzenie: Justyna Kurlak (KUL)

 • 9:15-10:30 dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL) i dr hab. Paweł Garbacz (KUL), Zagadka trwania i tożsamości
 • 10:30-11:30 prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW), Nieostrość i dozwolona niezgoda
 • 11:30-11:45 Przerwa kawowa

Prowadzenie: dr Anna Maria Karczewska (KUL)

 • 11:45-12:45 dr Piotr Lipski (KUL), Krótko o nieskończoności
 • 12:45-13:45 dr hab. Marcin Tkaczyk (KUL), Czy można znać przyszłość?

 

IV. Wiara filozoficzna

Sesja popołudniowa

Prowadzenie: Michał Buraczewski (KUL)

 • 15:00-16:15 dr Martyna Koszkało (UG) i dr hab. Michał Paluch (Instytut Tomistyczny), Tomasz z Akwinu i Jan Duns Szkot – dwugłos o przygodności, wolności i indywidualności
 • 16:15-17:15 prof. Trent Dougherty (Baylor University), The Aquinas-Locke Model of Faith
 • 17:15-17:30 Przerwa kawowa
 • 17:30-18:30 dr Maksymilian Roszyk (KUL), Kierkegaard i odrodzenie tradycji sokratycznej
 • 18:30-19:30 prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK), Jaspers i wiara filozoficzna

 

Wydarzenie towarzyszące

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny

 

 • 09:00-10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00-11:30 Test finałowy 
 • 10:00-11:00 Spotkanie nauczycieli z pracownikami Katedry Logiki
 • 11:30-13:30 Wykłady w ramach Tygodnia Filozoficznego (sala CTW-113)
 • 14:30-15:00 Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu (sala CTW-113)

 

Czwartek, 6 kwietnia

Konferencja studencka

 

Sesja przedpołudniowa

Prowadzenie: dr Wojciech Lewandowski (KUL)

 • 09:00-09:20 Łukasz Kołodziejczyk (KUL), Źródła koncepcji creatio ex nihilo
 • 09:20-09:40 Marta Chojnacka (UMK), Pojęcie egzystencji w filozofii Sartre'a i Jaspersa
 • 09:40-10:00 Mateusz Adamik (KUL), Wolność w obozie koncentracyjnym. Viktora Emila Frankla logoteoria
 • 10:00-10:20 Jakub Wiechnik (KUL), Doświadczenie mistyczne a przeżycie sytuacji granicznych
 • 10:20-10:40 Dyskusja
 • 10:40-11:00 Przerwa na kawę
 • 11:00-11:20 Assef Salloom (KUL), Untold Stories of the Arabic Philosophy – from 800 to 1200 AD
 • 11:20-11:40 Claire Fan (KUL), Paradise as a State of Mind: John Scotus Eriugena and The Diaries of Adam and Eve by Mark Twain
 • 11:40-12:00 Pablo Beltrán (KUL), Philosophy, Science and Religion: the Birth of the Royal Society of Science
 • 12:00-12:20 Michael Konye (KUL), Is There Any Truth in Marxism?
 • 12:20-12:40 Dyskusja

 

Sesja popołudniowa

Prowadzenie: dr Piotr Lipski (KUL)

 • 14:00-14:20 Krystian Bogucki (UW), Pożytki i szkody z teorii składni logicznej Rudolfa Carnapa
 • 14:20-14:40 Jakub Płonka (KUL), Źródła filozofii europejskiej w kontekście uwag Bertranda Russella
 • 14:40-15:00 Rafał Szprync (KUL), Co zrobić, aby zacząć prawdziwie filozofować? Kilka uwag na temat koncepcji Jana Łukasiewicza
 • 15:00-15:30 Dyskusja

 

 • 15:30-17:00 Punkt wyjścia w filozofii – debata doktorantów filozofii KUL
  • Piotr Biłgorajski
  • Błażej Gębura
  • Kacper Sakowicz
  • Piotr Stoll
 • 17:00 Podsumowanie głównej części Tygodnia Filozoficznego: Jacek Jarocki (KUL)

 

Wydarzenie towarzyszące

 • 17:30-19:00 Seminarium w ramach grantu Mistrz: prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK), Wiara filozoficzna (sala CN-220)

 

Piątek, 7 kwietnia

Wydarzenia towarzyszące

 • 14:00-15:30 Seminarium Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
  dr Maciej Sendłak (UW), Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS)
 • 15:45-17:15 Filozofia i etyka w zreformowanej szkole – spotkanie nauczycieli filozofii i etyki
  Referat wprowadzający: dr Jacek Frydrych (KUL, koordynator Zespołu Ekspertów MEN do spraw podstawy programowej filozofii i etyki) (sala GG-36 KUL)

Źródło:  http://www.kul.pl/tydzien.filozoficzny

Aktualizacja:  2017-03-13