Magia intymności, czy intymność magii? Podróż przez wieki po światach magii i ars amandi.


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień.

Podczas wspólnych rozważań pragniemy skupić się zarówno na świecie duchowym i magicznym, jak cielesności i seksualności – ich postrzeganiu oraz uwarunkowaniach kulturowych i cywilizacyjnych w różnych momentach historii.

Konferencja planowana jest jako wydarzenie jednodniowe, jednak jeżeli ilość zgłoszeń będzie tego wymagała istnieje możliwość rozciągnięcia w czasie wydarzenia o dodatkowy dzień.


Źródło:  https://www.facebook.com/kndwfh/

Aktualizacja:  2017-03-23 12:22:40