Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa: "Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym"


MINIONA -

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

      Czy język symboliczny jest językiem posiadającym własne prawa? Jaki jest związek między symbolem a tym, co symbolizuje? Czy mity współcześnie przekazują nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktualne dla badań interdyscyplinarnych? Jakie jest ich aktualne znaczenie w dyskursach humanistycznych?

     Głównym celem konferencji jest metodologiczny namysł nad szeroko rozumianą problematyką symboli i mitów w dyskursach akademickich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny: chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielopoziomowy proces tworzenia się pojęć myślenia symbolicznego i „myśli mitycznej” oraz ich znaczenie w obszarach nauk humanistycznych. Mity i symbole to niezwykle złożone zjawiska kulturowe, które można analizować i interpretować w wielu uzupełniających się perspektywach. Od XX wieku myśliciele ponownie starają się odnaleźć znaczenia mitów i symboli, mity zaczynają funkcjonować jako historia „prawdziwa”, mająca swoje znaczenie, pouczenie, a nawet „świętość”. W humanistyce mity i symbole stają się znów „żywe”, ukazując kulturowe wartości i archetypy ludzkich zachowań. Za pomocą mitów i symboliki starano się tłumaczyć stany emocjonalne człowieka oraz ludzką egzystencjalną kondycję. Problematyka ta wciąż odnajduje się w różnorodnych aspektach i wymiarach badań humanistycznych.  

     W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy zastanowić się w jaki sposób mity i symbole znajdują współcześnie odzwierciedlenie w dyskursie interdyscyplinarnym. Proponujemy zakres tematów takich jak:

 • język a problematyka symbolu;

 • problematyka interpretacji i egzegezy mitów i symboli;

 • funkcjonowanie mitu i symboli w psychoanalizie oraz psychologii analitycznej;

 • Funkcjonowanie mitów i symboli w refleksji fenomenologiczno- hermeneutycznej;

 • symbole jako element badania antropologicznego lub religioznawczego;

 • symbole i mity a szeroko rozumiana metafizyka;

 • myślenie symboliczne a problematyka filozofii umysłu;

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: mityisymbole@gmail.com

Czas na wystąpienie: 15 minut

Na zgłoszenia czekamy do 18 maja. Do zgłoszenia prosimy dołączyć abstrakt, o następującej strukturze, nieprzekraczający 1000 znaków znormalizowanego tekstu.

 1. Imię i nazwisko

 2. Tytuł/stopień naukowy

 3. Afiliacja

 4. Tytuł

 5. Abstrakt (do 1000 znaków)


Źródło:  https://www.facebook.com/Znaczenie-mit%C3%B3w-i-symboli-Konferencja-naukowa-182581255574882/?fref=ts

Aktualizacja:  2017-03-29