Region Turystyczny Zarządzanie i Rozwój. Narzędzia , Metody, Szanse, Wyzwania, Perspektywy


MINIONA -

Społeczna Akademia Nauk
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem tej konferencji naukowej jest wskazanie różnorodnych aspektów zarządzania w regionie turystycznym, w celu zapewnienia większej efektywności wykorzystania zasobów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań, dojdzie do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie wyżej wspomnianej problematyki.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

1. Uwarunkowania zarządzania konkurencyjnością regionów

Współpraca a konkurencyjność w turystyce

Uwarunkowania popytu turystycznego

Konsument na rynku usług turystycznych

Marka i komunikacja marketingowa w turystyce

Oceny wpływu turystyki na gospodarkę regionu

Turystyka kulturowa jako element rozwoju regionu

2. Zarządzanie w regionie turystycznym

Promocja regionu turystycznego

Zarządzanie produktem regionu turystycznego

Uwarunkowania prawne rozwoju turystyki w regionie

3. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w regionie

Marketing przedsiębiorstw turystycznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstw turystycznych

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych

Firmy rodzinne w turystyce

Uwarunkowania prawne rozwoju przedsiębiorstw turystycznych

Publikacja nadesłanych referatów przewidywana jest w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (14 pkt wg listy MNiSW). Teksty można nadsyłać w języku polskim lub angielskim.


Aktualizacja:  2017-08-14