„Cyfrowe usługi publiczne w Europie”


MINIONA -

Online na platformie ClickMeeting
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest wymiana poglądów temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju w Polsce i Europie cyfrowych usług publicznych o charakterze transgranicznym.
Tematyka konferencji będzie się koncentrować, w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, wdrażania w Polsce i Europie zasady jednorazowości ( ang. the once-only-principle), ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym, e-fakturowania oraz zamówień publicznych w aspekcie europejskim.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.
Formuła Konferencji obejmować będzie wystąpienia w formie prezentacji, w trakcie których zostaną przedstawione wyniki badań naukowych dotyczących transgranicznych cyfrowych usług publicznych.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Artykuły, które pomyślnie przejdą proces recenzji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.
Konferencja jest organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy w ramach międzynarodowych projektów: TOOP (www.toop.eu) oraz Me-CODEX (www.e-codex.eu).
Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie http://www.eprawo.net/konferencja


Źródło:  http://www.eprawo.net/konferencja

Aktualizacja:  2017-10-02 11:55:30